Relacje społeczne

Inteligencja emocjonalna – co to jest i jakie ma znaczenie w naszym życiu?

Inteligencja emocjonalna nie jest mniej ważna niż ta poznawcza. Często właśnie od tych emocjonalnych reakcji i zdolności panowania nad nimi zależy to, jak sobie radzimy w życiu codziennym. 

Inteligencja emocjonalna jest w pewnej mierze uzależniona od rozwoju płatów czołowych w mózgu, ale można ją także rozwijać poprzez pracę nad sobą. 

Co to jest inteligencja emocjonalna?

Definicja inteligencji emocjonalnej wskazuje, że jest to zdolność rozumienia własnych emocji, zarządzania nimi i wykorzystywania w pozytywny sposób. Brak inteligencji emocjonalnej może się bardzo negatywnie odbić na naszym życiu, bo bez niej trudniej radzić sobie ze stresem, skutecznie komunikować się z innymi, rozwiązywać spory i konflikty. Dzięki silnej inteligencji emocjonalnej mamy zaś lepsze więzi, dobre relacje, odnosimy sukcesy. 

Składniki inteligencji emocjonalnej

Żeby lepiej zrozumieć, czym jest inteligencja emocjonalna, warto spojrzeć na jej główne elementy. Przyjmuje się, że na inteligencję emocjonalną składają się:

  • umiejętność zarządzania sobą – czyli kontrolowania swoich uczuć i zachowań, zarządzania emocjami, dostosowywania się do zmieniających się okoliczności.
  • samoświadomość – im lepiej wiesz, jakie są twoje mocne i słabe strony, tym lepiej nimi zarządzasz i tym wyższa jest twoja inteligencja emocjonalna
  • świadomość społeczna – w skrócie, chodzi o to, czy masz sobie dużo empatii, zdolność odczytywania ludzkich emocji, potrzeb, obaw, co pozwala ci lepiej funkcjonować w grupie
  • zarządzanie relacjami – im wyższa inteligencja emocjonalna, tym lepsza komunikacja z innymi, trwalsze z nimi więzi, skuteczniejsza praca itd.

Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka

Poziom inteligencji emocjonalnej jest nie mniej ważny od wyniku IQ. Nie bez powodu coraz częściej przeprowadza się testy na inteligencję emocjonalną

Niska inteligencja emocjonalna to słabsze relacje, łatwe do zerwania więzi, większy poziom stresu, nerwowe reakcje, trudności w kontrolowaniu własnych uczuć. To wszystko przekłada się na szanse rozwoju, podejmowanie decyzji i tak dalej. Im wyższa jest nasza inteligencja, tym lepiej sobie radzimy w życiu, mamy silniejsze wsparcie w innych ludziach. Dlatego też inteligencję emocjonalną warto rozwijać.

Polecane artykuły
HistoriaRelacje społeczne

Kim były polskie emancypantki?

Emancypantki w Polsce w sposób istotny zaczęły zaznaczać swoją obecność w…
CiekawostkiHistoriaRelacje społeczne

Kim były sufrażystki? Czym się różnią sufrażystki i feministki?

Marzec, to miesiąc historii praw kobiet. Dziś przybliżamy, kim były sufrażystki….
CiekawostkiHistoriaRelacje społeczne

Emancypantki – kto to? Co im zawdzięczamy?

Co to jest emancypacja? Dzisiaj to znacznie szersze pojęcie niż to,…