Język polski i literaturaRelacje społeczne

Efektywna i skuteczna komunikacja – co robić, by obie strony dobrze się rozumiały?

Skuteczna komunikacja liczy się wszędzie – w szkole, w pracy, w domu. Jej zasady obowiązują zarówno między tobą i rodzicami czy nauczycielem, jak i rówieśnikami, kolegami i koleżankami z klasy. 

Skuteczna komunikacja interpersonalna to nie tylko kwestia naszych dobrych kontaktów i możliwość nawiązywania nowych relacji. To także warunek rozwoju społeczeństwa. 

Na czym polega skuteczna komunikacja?

Warunki skutecznej komunikacji mają znaczenie w każdym aspekcie życia. Kiedy idziesz do lekarza, chcesz, aby wysłuchał uważnie, jakie masz problemy. Ty z kolei musisz słuchać jego uważnie, kiedy mówi ci co masz robić. Jeśli masz się czego nauczyć, to musisz słuchać nauczyciela, a jednocześnie w odpowiedzi na to słuchanie, formułować pytania, które pozwolą mu ocenić, ile rozumiesz, a ile nie. Skuteczna komunikacja nauczyciel uczeń także zakłada wymienność pozycji. Żeby nauczyciel mógł to ocenić, to on z kolei musi cię uważnie słuchać. Skuteczna komunikacja werbalna polega w dużej mierze na dwóch zasadach:

Te dwie role stosujemy wymiennie i szacunek do tego, że teraz my słuchamy, a ktoś inny mówi, również jest ważny. 

Narzędzia skutecznej komunikacji

Przeszkody i bariery w skutecznej komunikacji pojawiają się zawsze: bo ktoś nie mówi precyzyjnie, bo ktoś na chwilę przestał słuchać. Są jednak zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, które pozwalają ominąć te rafy. Ważne elementy skutecznej komunikacji to:

  • wzajemne określenie celu komunikacji, rozmowy, wykładu – wtedy jedna strona wie, o czym ma mówić, druga – na czym się skupiać, 
  • opanowanie – zamiast emocji, skupienie i cierpliwość, 
  • odpowiedzialność – jeśli widzisz, że coś jest niejasne, zapytaj o to; jeśli czegoś nie rozumiesz, także to zasygnalizuj,
  • informacja zwrotna – spróbuj sparafrazować informacje od nadawcy, skorzystaj ze zwrotu: „jak rozumiem/wydaje mi się/ na postawie tego, co mówisz, podejrzewam, że byłeś przerażony tym wydarzeniem”),
  • komunikacja werbalna – jako słuchacz zwracaj uwagę na swoją postawę, mimikę, spojrzenie; jako mówca staraj się wykorzystać gesty, postawę, ton głosu, aby zostać jeszcze lepiej zrozumianym.
Polecane artykuły
HistoriaRelacje społeczne

Co to jest fake news? Po co są tworzone fake newsy?

Fake newsy znane i stosowane były od zamierzchłych czasów. To nieprawdziwe…
AktualnościJęzyk polski i literaturaWydarzenia

Co wziąć na egzamin ósmoklasisty z polskiego i matematyki? Potrzebne przybory

Na egzamin ósmoklasisty wziąć możesz ze sobą niewiele. Przede wszystkim pamiętaj…
HistoriaKultura i sztukaRelacje społeczne

Socrealizm - ideologia i sztuka po erze II wojny światowej

Socrealizm, inaczej realizm socjalistyczny, to kierunek ideologiczny w sztuce współczesnej, który…