Język polski i literaturaRelacje społeczne

Funkcje komunikacji niewerbalnej – o czym mówią nasze gesty czy mimika?

Komunikacja niewerbalna jest bardzo ważna dla każdego przekazu. Wbrew pozorom może ona nam powiedzieć o nadawcy dużo więcej niż wypowiadane przez niego słowa. 

Cechy komunikacji niewerbalnej sprawiają, że może ona wzmacniać lub osłabiać, to co mówimy. Warto więc się w niej ćwiczyć i panować nad mową ciała.

Co to jest komunikacja niewerbalna?

Definicja komunikacji niewerbalnej podkreśla, że jest to zespół informacji, które przekazujemy bez wyrażania słów. Komunikacja niewerbalna pozwala tym samym odbiorcy odczytywać nasze emocje, temperament. Często informuje także o pochodzeniu, wykształceniu, grupie społecznej. Uzupełnia często tym samym komunikację werbalną. Komunikacja werbalna i niewerbalna dopiero razem dają nam pełny obraz przekazu ze strony odbiorcy.

Komunikacja niewerbalna – gesty, mimika i co jeszcze?

Komunikacja niewerbalna obejmuje:

  • gesty,
  • postawę ciała, 
  • mimikę twarzy, 
  • zapach, 
  • kontakt wzrokowy, 
  • dotyk, 
  • wygląd, 
  • dystans fizyczny.

 Formy komunikacji niewerbalnej mogą być bardzo różne. Najłatwiej wskazać gesty czy mimikę, ale na ocenę komunikatu naprawdę często wpływa to, jak ktoś jest ubrany, jak daleko od nas stoi, w jakiej postawie i kontakcie wzrokowym z nami jest. 

Znaczenie komunikacji niewerbalnej

Różne rodzaje komunikacji niewerbalnej mogą mieć odmienny wpływ na to, jak postrzegamy daną osobę i to, co próbuje nam przekazać. Komunikacja niewerbalna: gesty rąk, mimika, sposób operowania dystansem (podchodzenie do kogoś, dotknięcie ramienia) może wspomagać komunikację werbalną i wzmacniać przekaz. Nieumiejętnie prowadzona komunikacja niewerbalna może go jednak także osłabiać. Dlatego też mówcom, wykładowcom, nauczycielom, handlowcom zaleca się ćwiczenia z komunikacji niewerbalnej. Często pozwala ona odbiorcy odkryć coś, czego ktoś nie chce, nie umie powiedzieć, próbuje ukryć za zupełnie inną wypowiedzią.

Polecane artykuły
HistoriaRelacje społeczne

Co to jest fake news? Po co są tworzone fake newsy?

Fake newsy znane i stosowane były od zamierzchłych czasów. To nieprawdziwe…
AktualnościJęzyk polski i literaturaWydarzenia

Co wziąć na egzamin ósmoklasisty z polskiego i matematyki? Potrzebne przybory

Na egzamin ósmoklasisty wziąć możesz ze sobą niewiele. Przede wszystkim pamiętaj…
HistoriaKultura i sztukaRelacje społeczne

Socrealizm - ideologia i sztuka po erze II wojny światowej

Socrealizm, inaczej realizm socjalistyczny, to kierunek ideologiczny w sztuce współczesnej, który…