O CREM:
Siedzibą CREM jest miasto stołeczne Warszawa. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów CREM może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem jest rozwój i edukacja młodych ludzi poprzez dostarczanie im wartościowych informacji ale szczególną rolę w działalności stowarzyszenia zajmuje propagowanie idei wolontariatu, jako bardzo rozpowszechnionej w krajach Unii Europejskiej formy ofiarności i zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne.

Kontakt:
Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży
ul. Puławska 12/3
02-566 Warszawa
nr KRS: 0000009511, NIP: 9511988916, REGON: 01639000000000.