Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Organizacje charytatywne w Polsce i na świecie – przykłady i działalność

Charytatywność to niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym. Aby osiągnąć cel, można podejmować różne działania. Nazwa takiej działalności pochodzi od łacińskiego słowa „caritas” oznaczającego miłosierdzie lub miłość chrześcijańską. Początkowo więc charytatywność związana była z chrześcijaństwem, ale obecnie działaniami charytatywnymi zajmują się również organizacje świeckie.

Działania charytatywne realizowane są przez różnego rodzaju organizacje. Dzięki temu ich zasięg może przekraczać granice państwowe. Podstawę organizacji charytatywnych tworzą wolontariusze, którzy za darmo wykonują pracę na rzecz ludzi potrzebujących.

Co to są organizacje charytatywne i czym się zajmują?

Organizacje charytatywne to instytucje, których podstawowym zadaniem jest niesienie pomocy potrzebującym. Organizacje takie działają głównie na rzecz ludzi lub zwierząt. Są to organizacje pozarządowe niosące pomoc osobom chorym, pokrzywdzonym przez los i najuboższym. Jeśli organizacja działa przynajmniej dwa lata, może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego (OPP). W Polsce OPP wprowadzone zostały 1 stycznia 2004 roku na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uzyskanie statusu OPP daje organizacjom charytatywnym bardzo duże możliwości:

 • mogą otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W deklaracji podatkowej każdy ma prawo wskazać organizację, na rzecz której przekazany zostanie 1% jego podatków;
 • uzyskują zwolnienie od niektórych podatków – np. podatku dochodowego oraz od czynności prawnych;
 • w radio i telewizji uzyskują bezpłatnie możliwość informowania o swojej działalności.

Skąd organizacje charytatywne czerpią środki na działalność?

Organizacje charytatywne nie działają dla uzyskania zysku, a ich jedynym celem jest pomoc potrzebującym. Skąd więc czerpią środki na swoją działalność? Źródeł finansowania jest kilka, m.in.:

 • darowizna, która jest formą umowy prawnej i może być finansowa lub rzeczowa. Środki przekazywane są przez darczyńcę, który nie ma z tego tytułu żadnej korzyści;
 • odpis 1% podatku dochodowego – każdy podatnik w ramach rocznego rozliczenia może przekazać 1% swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego;
 • publiczna zbiórka pieniędzy – środki zbiera się na konkretny cel, a taka akcja wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia;
 • dotacje ze środków publicznych – popularnie nazywane są grantami i stanowią bezzwrotną dotację finansową, która przekazywana jest organizacji charytatywnej na określony cel.

Największe organizacje charytatywne na świecie

Światowe organizacje charytatywne niosą pomoc ludziom na wszystkich kontynentach. Do największych organizacji charytatywnych na świecie należą:

 • Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc – to organizacje niosące pomoc ofiarom kataklizmów i osobom ubogim. Zajmują się też prowadzeniem akcji edukacyjnych;
 • Goodwill Industries International – koncentruje się na wsparciu osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Specjalizuje się też w szkoleniach dla osób, które są zagrożone całkowitym wykluczeniem społecznym;
 • YMCA, czyli Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej – działa od połowy XIX wieku. Obecnie zajmuje się wsparciem młodzieży i jej rozwojem fizycznym i duchowym.

Największe fundacje charytatywne w Polsce

W Polsce funkcjonuje wiele organizacji charytatywnych, a niektóre są rozpoznawalne nawet za granicą. Oto kilka przykładów największych z nich:

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – działa od 1993 roku i co roku zbiera środki na różne cele. Pracuje w sposób ciągły, a co roku w styczniu organizowany jest wielki finał;
 • Caritas Polska – jest największą organizacją dobroczynną w Polsce, a jej historia sięga lat 20. XX wieku. Swoją działalność koncentruje na udzielaniu pomocy żywnościowej potrzebującym;
 • Polska Organizacja Humanitarna – od 1993 roku prowadzi akcję Pajacyk, której celem jest pomoc niedożywionym dzieciom poprzez finansowanie posiłków w szkołach i innych placówkach.

Zobacz także: Pomoc w dobie koronawirusa co mogę zrobić dla innych?

Fot. Adobe Stock

Polecane artykuły
BezpieczeństwoRelacje społeczneZdrowie

Wakacyjny bezpiecznik: podejrzewasz zatrucie pigułką gwałtu? Sprawdź co robić, nie zwlekaj!

Pigułka gwałtu zaczyna działać około 15-30 minut od momentu, kiedy szkodliwe…
BezpieczeństwoŚwiat wokół nasTechnologie

Deepfake detector czyli jak rozpoznać deepfake'i i nie paść ofiarą przestępcy?

Deepfake i programy umożliwiające wykorzystanie tej technologii niestety są często wykorzystywane…
HistoriaRelacje społeczne

Co to jest fake news? Po co są tworzone fake newsy?

Fake newsy znane i stosowane były od zamierzchłych czasów. To nieprawdziwe…
×
HistoriaWiedzieć więcej

Ludzka solidarność wobec wspólnego wroga – kiedyś i dziś