Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Organizacje charytatywne w Polsce i na świecie – przykłady i działalność

Charytatywność to niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym. Aby osiągnąć cel, można podejmować różne działania. Nazwa takiej działalności pochodzi od łacińskiego słowa „caritas” oznaczającego miłosierdzie lub miłość chrześcijańską. Początkowo więc charytatywność związana była z chrześcijaństwem, ale obecnie działaniami charytatywnymi zajmują się również organizacje świeckie.

Działania charytatywne realizowane są przez różnego rodzaju organizacje. Dzięki temu ich zasięg może przekraczać granice państwowe. Podstawę organizacji charytatywnych tworzą wolontariusze, którzy za darmo wykonują pracę na rzecz ludzi potrzebujących.

Co to są organizacje charytatywne i czym się zajmują?

Organizacje charytatywne to instytucje, których podstawowym zadaniem jest niesienie pomocy potrzebującym. Organizacje takie działają głównie na rzecz ludzi lub zwierząt. Są to organizacje pozarządowe niosące pomoc osobom chorym, pokrzywdzonym przez los i najuboższym. Jeśli organizacja działa przynajmniej dwa lata, może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego (OPP). W Polsce OPP wprowadzone zostały 1 stycznia 2004 roku na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uzyskanie statusu OPP daje organizacjom charytatywnym bardzo duże możliwości:

 • mogą otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W deklaracji podatkowej każdy ma prawo wskazać organizację, na rzecz której przekazany zostanie 1% jego podatków;
 • uzyskują zwolnienie od niektórych podatków – np. podatku dochodowego oraz od czynności prawnych;
 • w radio i telewizji uzyskują bezpłatnie możliwość informowania o swojej działalności.

Skąd organizacje charytatywne czerpią środki na działalność?

Organizacje charytatywne nie działają dla uzyskania zysku, a ich jedynym celem jest pomoc potrzebującym. Skąd więc czerpią środki na swoją działalność? Źródeł finansowania jest kilka, m.in.:

 • darowizna, która jest formą umowy prawnej i może być finansowa lub rzeczowa. Środki przekazywane są przez darczyńcę, który nie ma z tego tytułu żadnej korzyści;
 • odpis 1% podatku dochodowego – każdy podatnik w ramach rocznego rozliczenia może przekazać 1% swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego;
 • publiczna zbiórka pieniędzy – środki zbiera się na konkretny cel, a taka akcja wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia;
 • dotacje ze środków publicznych – popularnie nazywane są grantami i stanowią bezzwrotną dotację finansową, która przekazywana jest organizacji charytatywnej na określony cel.

Największe organizacje charytatywne na świecie

Światowe organizacje charytatywne niosą pomoc ludziom na wszystkich kontynentach. Do największych organizacji charytatywnych na świecie należą:

 • Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc – to organizacje niosące pomoc ofiarom kataklizmów i osobom ubogim. Zajmują się też prowadzeniem akcji edukacyjnych;
 • Goodwill Industries International – koncentruje się na wsparciu osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Specjalizuje się też w szkoleniach dla osób, które są zagrożone całkowitym wykluczeniem społecznym;
 • YMCA, czyli Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej – działa od połowy XIX wieku. Obecnie zajmuje się wsparciem młodzieży i jej rozwojem fizycznym i duchowym.

Największe fundacje charytatywne w Polsce

W Polsce funkcjonuje wiele organizacji charytatywnych, a niektóre są rozpoznawalne nawet za granicą. Oto kilka przykładów największych z nich:

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – działa od 1993 roku i co roku zbiera środki na różne cele. Pracuje w sposób ciągły, a co roku w styczniu organizowany jest wielki finał;
 • Caritas Polska – jest największą organizacją dobroczynną w Polsce, a jej historia sięga lat 20. XX wieku. Swoją działalność koncentruje na udzielaniu pomocy żywnościowej potrzebującym;
 • Polska Organizacja Humanitarna – od 1993 roku prowadzi akcję Pajacyk, której celem jest pomoc niedożywionym dzieciom poprzez finansowanie posiłków w szkołach i innych placówkach.

Zobacz także: Pomoc w dobie koronawirusa co mogę zrobić dla innych?

Fot. Adobe Stock

Polecane artykuły
Hobby i pasjeRelacje społeczne

Wolontariaty dla nastolatków. Gdzie można się udzielać?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, nie oczekując wynagrodzenia, niesie pomoc innym….
AktualnościRelacje społeczneŚwiat wokół nas

Caritas Polska i WOŚP – jak działają największe fundacje charytatywne w Polsce?

W Polsce nie brakuje wielu ciekawych i wartościowych akcji charytatywnych prowadzonych…
CiekawostkiRelacje społeczneZdrowie

Rekordy WOŚP i ciekawostki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od ponad trzech dekad zbiera pieniądze dla…
×
HistoriaWiedzieć więcej

Ludzka solidarność wobec wspólnego wroga – kiedyś i dziś