Relacje społeczne

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie – zasady, którymi kierują się harcerze

Przyrzeczenie Harcerskie to zobowiązanie każdej harcerki i każdego harcerza do postępowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w harcerstwie. Najważniejsze z nich zapisane zostały w Prawie Harcerskim.

Choć w Polsce działają niezależnie dwie duże organizacje harcerskie (ZHP i ZHR), to Przyrzeczenie mają dokładnie takie samo, a Prawo Harcerskie różni się tylko w pierwszym punkcie.

10 punktów Prawa Harcerskiego

Prawo harcerskie składa się z 10 punktów, według których na co dzień powinien postępować każdy harcerz i każda harcerka. Prawo Związku Harcerstwa Polskiego ma następujące punkty:

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ma prawie takie samo Prawo Harcerskie, różni się tylko pierwszym punktem, który w ZHR brzmi: „Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki”.

Na czym polega przestrzeganie Prawa Harcerskiego?

Prawo Harcerskie to nie tylko słowa, to konkretne wskazania, jak harcerka i harcerz powinni zachowywać się na co dzień. Powinni być gotowi do czynienia dobra i odznaczać się prawdomównością. Tak jak Zawisza Czarny, który nie tylko nie splamił się kłamstwem, ale dotrzymywał danego słowa, a wszystko co mówił, było dobrą radą dla innych. Postępowanie rycerskie to również lojalność i szacunek dla innych ludzi. Każdego dnia harcerze są gotowi do niesienia pomocy innym osobom i stawania w obronie słabszych oraz potrzebujących. Bardzo ważny jest też szacunek dla przyrody i dbanie o nią. Inne przykazania dla harcerzy to posłuszeństwo wobec rodziców i przełożonych, pogodne usposobienie. Bardzo ważnym punktem Prawa Harcerskiego (niedawno zmodyfikowanym) jest praca nad sobą i walka z nałogami. Harcerz nie tylko wystrzega się alkoholu, papierosów i innych używek, ale również uzależnienia od Internetu czy telewizji. 

Czym jest Przyrzeczenie Harcerskie?

Przyrzeczenie Harcerskie jest takie samo zarówno w ZHP, jak i ZHR. Jego rota zaś, czyli treść przysięgi, brzmią tak: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. Tekst Przyrzeczenia Harcerskiego opisuje trzy najważniejsze zasady wychowania harcerskiego: braterstwo, służbę i samodoskonalenie.

Co ciekawe, w 2017 roku na zjeździe ZHP pojawiła się propozycja wprowadzenia wersji Przyrzeczenia bez odwoływania się do Boga. Ostatecznie po burzliwej dyskusji zdecydowano nie wprowadzać zmian w Przyrzeczeniu Harcerskim.

Harcerze i harcerki Przyrzeczenie składają po pewnym czasie uczęszczania na zbiórki, kiedy już wiedzą, że chcą z harcerstwem związać się na dłużej. Po złożeniu Przyrzeczenia, na potwierdzenie wstąpienia do harcerstwa, przypinany jest im do munduru krzyż harcerski.

Fot. Adobe Stock

Polecane artykuły
AktualnościHobby i pasjeRelacje społeczne

Adwent – jakie postanowienia adwentowe warto podjąć?

Każdy człowiek staje czasem przed wyzwaniem. Musi zrobić coś trudnego albo…
Język polski i literaturaRelacje społeczne

Książki o uważności dla nastolatków i dzieci. Co w nich znajdziemy?

Książki o mindfulness pokazują, czym jest uważność, na czym w ogóle…
Relacje społeczne

Medytacja uważności mindfulness – jak ją wprowadzić do codziennego życia?

Mindfulness, trening uważności to praktyka, która przydaje się człowiekowi w każdym…