Relacje społeczne

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie – zasady, którymi kierują się harcerze

Przyrzeczenie Harcerskie to zobowiązanie każdej harcerki i każdego harcerza do postępowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w harcerstwie. Najważniejsze z nich zapisane zostały w Prawie Harcerskim.

Choć w Polsce działają niezależnie dwie duże organizacje harcerskie (ZHP i ZHR), to Przyrzeczenie mają dokładnie takie samo, a Prawo Harcerskie różni się tylko w pierwszym punkcie.

10 punktów Prawa Harcerskiego

Prawo harcerskie składa się z 10 punktów, według których na co dzień powinien postępować każdy harcerz i każda harcerka. Prawo Związku Harcerstwa Polskiego ma następujące punkty:

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ma prawie takie samo Prawo Harcerskie, różni się tylko pierwszym punktem, który w ZHR brzmi: „Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki”.

Na czym polega przestrzeganie Prawa Harcerskiego?

Prawo Harcerskie to nie tylko słowa, to konkretne wskazania, jak harcerka i harcerz powinni zachowywać się na co dzień. Powinni być gotowi do czynienia dobra i odznaczać się prawdomównością. Tak jak Zawisza Czarny, który nie tylko nie splamił się kłamstwem, ale dotrzymywał danego słowa, a wszystko co mówił, było dobrą radą dla innych. Postępowanie rycerskie to również lojalność i szacunek dla innych ludzi. Każdego dnia harcerze są gotowi do niesienia pomocy innym osobom i stawania w obronie słabszych oraz potrzebujących. Bardzo ważny jest też szacunek dla przyrody i dbanie o nią. Inne przykazania dla harcerzy to posłuszeństwo wobec rodziców i przełożonych, pogodne usposobienie. Bardzo ważnym punktem Prawa Harcerskiego (niedawno zmodyfikowanym) jest praca nad sobą i walka z nałogami. Harcerz nie tylko wystrzega się alkoholu, papierosów i innych używek, ale również uzależnienia od Internetu czy telewizji. 

Czym jest Przyrzeczenie Harcerskie?

Przyrzeczenie Harcerskie jest takie samo zarówno w ZHP, jak i ZHR. Jego rota zaś, czyli treść przysięgi, brzmią tak: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. Tekst Przyrzeczenia Harcerskiego opisuje trzy najważniejsze zasady wychowania harcerskiego: braterstwo, służbę i samodoskonalenie.

Co ciekawe, w 2017 roku na zjeździe ZHP pojawiła się propozycja wprowadzenia wersji Przyrzeczenia bez odwoływania się do Boga. Ostatecznie po burzliwej dyskusji zdecydowano nie wprowadzać zmian w Przyrzeczeniu Harcerskim.

Harcerze i harcerki Przyrzeczenie składają po pewnym czasie uczęszczania na zbiórki, kiedy już wiedzą, że chcą z harcerstwem związać się na dłużej. Po złożeniu Przyrzeczenia, na potwierdzenie wstąpienia do harcerstwa, przypinany jest im do munduru krzyż harcerski.

Fot. Adobe Stock

Polecane artykuły
HistoriaRelacje społeczne

Co to jest fake news? Po co są tworzone fake newsy?

Fake newsy znane i stosowane były od zamierzchłych czasów. To nieprawdziwe…
HistoriaKultura i sztukaRelacje społeczne

Socrealizm - ideologia i sztuka po erze II wojny światowej

Socrealizm, inaczej realizm socjalistyczny, to kierunek ideologiczny w sztuce współczesnej, który…
Język polski i literaturaRelacje społeczne

Co to realizm? Czym się wyróżnia?

Realizm w literaturze i sztuce oznaczał przede wszystkim metodę wiernego i…