Hobby i pasjeRelacje społeczne

Co może osiągnąć druhna w harcerstwie?

Harcerstwo to organizacja, w której wszyscy są równi. Nikt nie czuje się gorszy, bo jest młodszy czy ma niższy stopień. Na równi traktowani są też dziewczęta i chłopcy.

Droga zdobywania kolejnych stopni w harcerstwie jest taka sama dla chłopców, jak i dziewcząt, z tym że stopnie dla dziewcząt noszą inne nazwy. Próby na stopnie harcerek przeprowadza drużynowa, a przyznanie każdego stopnia ogłaszane jest specjalnym rozkazem drużynowej i wpisane do książeczki harcerskiej. Nazwy stopni nieco się różnią również w zależności od tego, czy druhna należy do Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), który jest liczniejszy, czy do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). Sposób i zasady ich zdobywania są jednak podobne.

Pierwsze zadania druhny

Pierwszym zadaniem nowej druhny jest zdobycie krzyża harcerskiego. To wielkie wyróżnienie, ponieważ druhna staje się wtedy pełnoprawnym członkiem drużyny. Teraz przychodzi czas na zdobywanie kolejnych stopni harcerskich, a zaczyna się od zdobycia stopnia ochotniczki.

Na jaki stopień może awansować druhna w ZHP?

Podobnie jak w przypadku harcerzy, również druhna może dojść do szóstego stopnia. Zobaczmy, jakie są kolejne stopnie.

  • Ochotniczka – aby zdobyć stopień ochotniczki, druhna musi mieć ukończone 11 lat, a pierwszy stopień może otrzymać po pół roku od zdobycia krzyża harcerskiego. Musi też postępować zgodnie z prawem harcerskim, być prawdomówna i spełniać codziennie dobre uczynki. Zna także podstawy pierwszej pomocy.
  • Tropicielka to drugi stopień dla harcerki, który można zdobyć rok po uzyskaniu stopnia ochotniczki. Tu już wymagania są większe. Tropicielka musi znać prawo harcerskie i przyrzeczenie harcerskie na pamięć, umieć wyjaśnić znaczenie krzyża harcerskiego i lilijki, zna historię i tradycję swojej drużyny. Zdobywa też sprawności harcerskie.
  • Pionierką może zostać druhna, która przynajmniej przez rok była tropicielką i brała udział w obozie lub biwaku. Zna najważniejsze wydarzenia z historii harcerstwa, jest zaradna i odważna. Pomaga w organizacji ważnych wydarzeń w życiu drużyny (biwaków, obozów, akcji charytatywnych) i przekazuje swoją wiedzę młodszym.
  • Stopień samarytanki zdobyć może harcerka, która przez przynajmniej rok była pionierką. Chętnie niesie pomoc bliźnim, jest wytrwała i pogodna. Uczestniczy w pracy charytatywnej, zdobyła sprawność ratowniczki po przejściu Kursu Czerwonego Krzyża.
  • Aby zostać Harcerką Orlą, trzeba mieć skończone 16 lat i przynajmniej od roku posiadać stopień samarytanki. Harcerka Orla w całym swoim życiu kieruje się prawem harcerskim, podejmuje różne wyzwania, umie wyznaczyć sobie najważniejsze cele.
  • Harcerka Rzeczypospolitej to najwyższy stopień w harcerstwie i może go zdobyć druhna, która ukończyła 17 lat i przynajmniej od roku jest Harcerką Orlą. Harcerka Rzeczypospolitej jest samodzielną i świadomą obywatelką Rzeczypospolitej Polskiej, a swoim życiem daje najlepsze świadectwo o harcerstwie.

Pierwsza harcerka Rzeczypospolitej

W historii ZHP bardzo ważną rolę odegrały harcerki. Pierwszą z nich była Olga Drahonowska-Małkowska, żona twórcy harcerstwa w Polsce Andrzeja Małkowskiego. Dla harcerstwa miała ogromne zasługi. Stworzyła pierwszą żeńską drużynę we Lwowie w 1911 roku, która nosiła nazwę I Żeńska Drużyna Skautowa im. Emilii Plater. Poza tym wprowadziła pozdrowienie harcerzy „czuwaj”, którym polscy skauci witają się do dziś. Napisała też słowa pieśni, która stała się hymnem harcerskim. Później przez całe swoje życie wspierała polskie harcerstwo w kraju i za granicą. Organizowała też i prowadziła wiele działań charytatywnych m.in. ochronkę dla dzieci (sierociniec), pocztę harcerską (bardzo ważną, bo wówczas nie było komputerów, a telefony nie były tak rozpowszechnione), kuchnię dla ubogich i wiele innych.

Fot. Katerina Hartlova / Pixabay

Polecane artykuły
Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja – jak pomóc innym przed świętami?

Okres przedświąteczny to wyjątkowy czas, kiedy wszyscy jeszcze bardziej chcemy czynić…
AktualnościRelacje społeczneŚwiat wokół nas

Co to jest badanie exit poll?

Sprawdź, skąd wiadomo jak wyglądają wyniki wyborów w dniu ich przeprowadzenia
AktualnościRelacje społeczneŚwiat wokół nas

Sondaże wyborcze – czy można im wierzyć?

Czy mają wpływ na wynik wyborów?