Cele CREM

Celem stowarzyszenia Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży CREM jest rozwój i edukacja młodych ludzi poprzez dostarczanie im wartościowych informacji. CREM nie prowadzi działalności gospodarczej, ale podejmuje wszelkie działania, aby dostarczać młodym użytkownikom sieci treści stymulujące, rozwijające i rzetelne, by nie wpychać młodych ludzi w objęcia big-techów, których jedynym celem jest zysk. Nasze serwisy noizer.pl (dla nastolatków i młodych dorosłych) i wikikids.pl (dla dzieci) przez cały czas notują wysokie wzrosty i wskazują tendencję wzrostową, co jest niezbitym dowodem na to, że w sieci jest zapotrzebowanie na wartościowe treści dla młodych ludzi. 

Cele statutowe:

  • umożliwienie młodym ludziom pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym Rzeczpospolitej Polskiej
  • kształtowanie wśród młodych elit zasad samorządności, umiejętności wspólnego działania oraz odpowiedzialności za dobro wspólne 
  • działanie na rzecz tworzenia warunków umożliwiających młodym ludziom właściwy rozwój ich zainteresowań i zdolności
  • wspieranie rozwoju kulturalnego, fizycznego i moralnego młodych ludzi
  • rozwijanie kontaktów z instytucjami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.