Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Jak znaleźć skuteczne metody rozwiązywania konfliktów?

Metody rozwiązywania konfliktów zakładają wspólne poszukiwanie kompromisu lub też skorzystanie z pomocy mediatora, który pomaga zwaśnionym stronom znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. 

Pokojowe metody rozwiązywania konfliktów w szkole, w pracy, w życiu prywatnym są ogromne potrzebne. Pomagają one zapobiec eskalacji konfliktu, a zamiast tego umożliwiają szukanie kompromisu lub nowego rozwiązania, satysfakcjonującego wszystkie strony. 

Jak rozwiązywać konflikty między dziećmi i nastolatkami?

Rodzaje konfliktów i metody ich rozwiązywania mogą być bardzo różne. Niezależnie od tego, czy chcesz dowiedzieć się, jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, grupie rówieśniczej, zasada wyjściowa jest ta sama: z szacunkiem, etycznie. Dostrzeżenie drugiej strony, dopuszczenie możliwości, że ona także ma swoje racje to podstawa negocjacji, mediacji czy metody 4 kroków do rozwiązywania problemów. Ogromne znaczenie ma tutaj komunikacja werbalna.

Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów

Jedną z podstawowych metod rozwiązywania konfliktów interpersonalnych są negocjacje. Zakładają one, że dwie strony siadają do stołu i rozmawiają, próbując wypracować kompromisowe rozwiązanie. Pomocnym narzędziem jest tutaj metoda 4 kroków stworzona przez Marshalla Rosenberga. To element tzw. Porozumienia bez przemocy, który zakłada szczere wyrażanie emocji i potrzeb przy ograniczenie agresji w dialogu. Na tę metodę składają się:

  • spostrzeżenia – mówisz rozmówcy o danej sytuacji, unikając własnych opinii, 
  • uczucia – mówisz o uczuciach, które wywołała w tobie dana sytuacja,
  • potrzeby – wyrażasz potrzeby, które wynikają z twoich uczuć,
  • prośby – wyrażasz prośbę o konkretne działania związane z potrzebą. 

Zobacz także: Jak dyskutować, jak rozmawiać, jak się nie zgadzać szanując drugą stronę, jak wymieniać myśli i poglądy.

Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów

Metody rozwiązywania konfliktów społecznych czy interpersonalnych czasami wymagają pomocy osoby trzeciej. Kiedy negocjacje nie przynoszą skutku, być może warto pomyśleć o mediacji. Tutaj osoba trzecia ma pomóc zwaśnionym stronom w komunikacji, określeniu potrzeb i próśb, a tym samym dojściu do konsensusu. Pomocny może być rodzic, nauczyciel, psycholog. Możliwe są jednak także mediacje rówieśnicze jako metoda rozwiązywania konfliktów, kiedy to inny uczeń czy kolega stara się być rozjemcą.