CiekawostkiWiedzieć więcej

Przeliczanie punktów do liceum, czyli jak zwiększyć swoje szanse na wymarzoną szkołę

W trakcie rekrutacji do szkoły średniej można zdobyć maksymalnie 200 punktów. Punkty do liceum dzielą się na dwie grupy: uzyskane za wyniki w nauce i punkty dodatkowe. Większość z nich zdobywa się w ciągu ostatniego roku nauki. Zobacz, w jaki sposób możesz zwiększyć swoje szanse na wymarzoną szkołę średnią

Jak obliczyć punkty do liceum? Bezbłędnie zdany egzamin daje 100 punktów, przy czym z poszczególnych przedmiotów można otrzymać: po 35 punktów z języka polskiego i matematyki i 30 punktów z egzaminu z języka obcego. Za same szóstki z czterech przedmiotów, które brane są pod uwagę w danej szkole i świadectwo z paskiem otrzymać można koleje 79. W sumie daje to 179 punktów. A jak można zdobyć pozostałe 21?

Punkty dodatkowe do liceum – ile za co?

Przelicznik punktów do liceum obejmuje 18 dodatkowych punktów za udział w konkursach i olimpiadach, a także 3 punkty za wolontariat.

Dodatkowe punkty do liceum mogą okazać się kluczowe. Co bardzo ważne do obliczania punktów do liceum liczą się tylko osiągnięcia zapisane na świadectwie. Dlatego bardzo ważne jest, aby zawsze przypilnować, żeby nasze dodatkowe osiągnięcia nie zostały pominięte. 

Komisje rekrutacyjne w szkole nie mogą dowolnie określać, za co można otrzymać punkty do liceum. Decydują o tym kuratorzy oświaty, którzy w każdym roku przygotowują listę osiągnięć branych pod uwagę przy punktacji do liceum. Warto więc dokładnie zapoznać się z taką listą.

Jakie konkursy i olimpiady i które miejsca liczą się do punktacji dodatkowej do liceum

Dodatkowe punkty w ramach rekrutacji do liceum można otrzymać również za sukcesy w konkursach wiedzy i olimpiadach tematycznych. Aby w ten sposób zwiększyć swój licznik punktów do liceum, nie wystarczy sam udział. Trzeba być laureatem lub finalistą konkursu ponadwojewódzkiego, ogólnopolskiego lub międzynarodowego. Za sukces w takim konkursie można zdobyć maksymalnie 10 punktów, a otrzymać je mogą np. finaliści konkursów z wiedzy z danego przedmiotu o zasięgu ponadwojewódzkim. Tyle samo punktów można otrzymać również za udział w finale konkursu wojewódzkiego, ale trzeba przynajmniej dwukrotnie odnieść taki sukces. Za nieco mniejsze osiągnięcia można otrzymać 7, 5, 3 lub 1 punkt, a każdy z nich może okazać się bezcenny w trakcie rekrutacji.

Konkursy dające punkty do liceum  organizowane są w różnych dziedzinach, jak np. matematyka, języki obce, przedmioty artystyczne czy sport. Punkty za konkursy do liceum można zdobywać w różnych dziecinach, przy czym maksymalna liczba punktów, którą dzięki tej aktywności można zdobyć, wynosi 18. 

Punkty za wolontariat – jak je zdobyć?

Osiągnięcia w nauce to maksymalnie 179, dodatkowe punkty za udział w konkursach dają w sumie 197 punktów. A jak zdobyć ostatnie trzy punkty do liceum? Ta pula przeznaczona jest dla wolontariuszy. 

Aby zdobyć punkty za wolontariat, trzeba przepracować przynajmniej 30 godzin, a punkty za wolontariat do liceum zbierać można już od czwartej klasy. W niektórych szkołach organizowany jest wolontariat i wtedy wypracowane godziny zapisuje się w specjalnej karcie. Jeśli w twojej szkole nie ma  takiej możliwości, to możesz poszukać wolontariatu na własną rękę, np. w fundacjach i stowarzyszeniach pomagających ludziom lub zwierzętom. Pamiętaj, że po zakończeniu wolontariatu musisz przynieść zaświadczenie do szkoły.

Fot. Adobe Stock