CiekawostkiWiedzieć więcej

Jak liczyć punkty do liceum i innych szkół ponadpodstawowych?

Przelicznik punktów do liceum wymaga uwzględnienia zarówno wyników z poszczególnych części egzaminu ósmoklasisty, jak i ocen na świadectwie ukończenia szkoły. Za dodatkowe osiągnięcia także można zdobyć cenne punkty.

W obliczeniu punktacji do liceum mogą ci pomóc proste kalkulatory dostępne w Internecie.

Jak liczyć punkty do liceum?

Kalkulator ósmoklasisty to przydatne narzędzie, które pomaga zorientować się, jak prezentować się będą twoje wyniki w liście rankingowej konkretnej szkoły średniej wybranej po ósmej klasie. Oczywiście z ostatecznymi obliczeniami musisz poczekać do nadejścia wyników z egzaminu. Potencjalne oceny na świadectwie będziesz jednak znać pewnie wcześniej. Pamiętaj, że w punktacji podczas rekrutacji do liceum lub innej szkoły ponadpodstawowej liczą się nie tylko wyniki egzaminu i oceny na świadectwie, lecz także dodatkowe osiągnięcia i wolontariaty, dlatego warto wcześniej o nie zadbać. W Internecie znajdziesz szereg kalkulatorów punktów ósmoklasisty, które pomogą ci obliczyć ostateczny wynik. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 200 – 100 z egzaminu i 100 ze świadectwa.

Punktacja do liceum – jak liczyć punkty z egzaminu?

Przelicznik punktów do liceum tylko z pozoru wydaje się trudny. Po pierwsze liczą się punkty z egzaminu:

 • język polski – wynik egzaminu mnoży się przez 0,35; maksymalnie możesz uzyskać 35 punktów;
 • matematyka – ponownie, wynik egzaminu mnoży się przez 0,35; tutaj także do uzyskania jest 35 punktów;
 • język obcy – wynik mnoży się przez 0,3; możesz uzyskać 30.

Łącznie z punktów z egzaminu możesz przy rekrutacji dostać 100 punktów.

Jak liczyć punkty do liceum ze świadectwa?

Druga część punktacji do liceum to świadectwo. Pod uwagę bierze się ocenę z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wskazanych przez szkołę podczas rekrutacji:

 • ocena celująca na świadectwie to 18 pkt;
 • ocena bardzo dobra to 17 pkt;
 • ocena dobra to 14 pkt;
 • ocena dostateczna to 8 pkt;
 • ocena dopuszczająca to 2 pkt.

Z samych ocen do zdobycia masz 72 punkty. Łącznie możesz jednak uzyskać nawet 100.

Dodatkowe punkty są m.in. za:

 • świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt;
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 10 pkt;
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt;
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 10 pkt;
 • aktywność w ramach wolontariatu – 3 pkt.

Fot.: F1 Digitals / Pixabay