CiekawostkiWiedzieć więcej

Jaką szkołę średnią wybrać po 8. klasie? Czym się kierować?

Terminy składania dokumentów do liceum, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia są ustalane co roku. Z reguły rekrutacja do szkół średnich odbywa się na przełomie czerwca i lipca. Decyzję o tym, gdzie składać dokumenty, warto podjąć jednak dużo wcześniej.

Szkoła średnia może cię przygotować do konkretnego zawodu lub dać ogólną wiedzę na temat świata i otworzyć przed tobą możliwość studiowania.

Rekrutacja do szkół średnich – co warto wiedzieć?

Szkoła średnia to pojęcie, które obejmuje:

  • liceum,
  • technikum,
  • szkołę branżową I stopnia.

Każda z tych szkół proponuje nieco inny model kształcenia. Pierwsza twoja decyzja powinna więc dotyczyć typu placówki, w której chcesz się uczyć. Druga ważna decyzja to sprofilowanie swoich zainteresowań i wybór szkoły (lub szkół – dokumenty możesz bowiem złożyć do kilku), która najbardziej ci odpowiada. W końcu zorientować się musisz, jakie wymagania trzeba spełnić, aby dostać się do danej szkoły. Decyzję o tym, gdzie chcesz się dalej uczyć, warto więc podjąć już na początku 8. klasy, aby móc np. powalczyć o wyższe oceny z przedmiotów, które będą liczyły się podczas rekrutacji.

Rodzaje szkół średnich i ich oceny

Nie daj się zwieść, że technika lub szkoły branżowe to gorszy wybór. Jeśli jesteś zafascynowany konkretnym zawodem, wiesz, w którą stronę chcesz podążać, z powodzeniem możesz wybrać właśnie którąś z tych szkół.

  • Liceum – nauka trwa 4 lata i kończy się zdobyciem wykształcenia średniego, co pozwala ubiegać się o przyjęcie do szkół policealnych lub na studia (po zdaniu matury); daje wykształcenie ogólne, choć z wybranych przedmiotów materiał realizowany jest w zakresie rozszerzonym.
  • Technikum – nauka trwa 5 lat, łączy zalety kształcenia branżowego i ogólnego; po ukończeniu tego rodzaju szkoły możesz uzyskać świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje; możesz więc iść na studia lub rozpocząć pracę zawodową.
  • Szkoła branżowa I stopnia (potocznie zwana zawodówką) – nauka trwa 3 lata; program obejmuje przedmioty zawodowe i ogólne, większość zajęć zawodowych ma charakter praktyczny, ich celem jest przygotowanie cię do konkretnego fachu, na koniec uzyskujesz dyplom umożliwiający podjęcie pracy.

Termin składania dokumentów do liceum

Dokumenty do liceum składa się najczęściej w czerwcu po uzyskaniu wyniku z egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Z reguły w połowie lipca szkoły publikują listy rankingowe, a uczniowie potwierdzają (lub wycofują) swoją chęć nauki w danej szkole. W roku 2020 rekrutacja odbywała się później ze względu na opóźniony termin egzaminu ósmoklasisty.

Zobacz także: Jak się skutecznie uczyć bez wysiłku. Sprawdzone metody

Fot. Adobe Stock

×
BiologiaCiekawostkiNauki ścisłeScan for FunWiedzieć więcej

Jak się skupić na nauce? Zasady, które pomogą ci w koncentracji