BezpieczeństwoEkologiaTechnologie

Elektrownie jądrowe a odpady radioaktywne. Czy są groźne? Jak wygląda utylizacja?

Odpady radioaktywne są niebezpieczne tak dla ludzi, jak i otaczającego nas środowiska. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiedzialnie przeprowadzać składowanie odpadów radioaktywnych. 

Składowiska odpadów radioaktywnych to najczęściej skały lub kopuły skalne położone głębiej niż 300 metrów pod ziemią. 

Utylizacja odpadów radioaktywnych 

Temat odpadów radioaktywnych w naszym kraju wrócił ze względu na plany budowy elektrowni jądrowych w Polsce. To bowiem kwestia odpadów wzbudza najwięcej wątpliwości w kontekście tego typu inwestycji. Obecnie funkcjonuje w Polsce jedno składowisko odpadów radioaktywnych w Różanie.  

Zobacz także: Czy elektrownie jądrowe to zielona energia?

Składowanie czy utylizacja odpadów radioaktywnych? 

Odpady radioaktywne z elektrowni jądrowych stanowią wyzwanie, natomiast istnieją co najmniej dwa sposoby poradzenia sobie z nim. Przede wszystkim zawsze odpady radioaktywne przechowuje się w specjalnych pojemnikach, które zabezpieczają przed skażeniem środowiska i kontaktem człowieka z odpadami. Gospodarowanie odpadami radioaktywnymi może oznaczać:

  • składowanie ich w specjalnie przygotowanych do tego obszarach, skałach i kopułach skalnych znajdujących się głębiej niż 300 metrów pod ziemią;
  • przekazanie ich do zakładów przetwarzania nuklearnego, gdzie istnieje możliwość częściowego odzyskania paliwa z odpadów i ponownego jego wykorzystania.  

Jak wygląda składowanie odpadów radioaktywnych?

Odpady radioaktywne w Polsce na ten moment przede wszystkim się składuje. Ponowne ich przetworzenie jest metodą droższą, choć można zakładać, że otwarcie elektrowni jądrowych wymusi tutaj pewne zmiany. 

Do składowania odpadów wybiera się przede wszystkim wyeksploatowane kopalnie soli:

  • najpłycej w beczkach składuje się słabo aktywne odpady;
  • odpady średnio aktywne w beczkach wrzuca się w sposób zautomatyzowany do komory położonej niżej; 
  • odpady wysoko aktywne betonuje się na najniższym poziomie kopalni, poniżej 1000 m pod powierzchnią ziemi. 

 

Źródła:

  • https://www.gov.pl/web/polski-atom/postepowanie-z-odpadami-promieniotworczymi
  • https://nuclear.pl/podstawy,cykl8,skladowanie-odpadow-promieniotworczych,0,0.html
  • https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/viewFile/20815/15105
  • Minkiewicz, T. (2010). Składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce. XII International PhD Workshop

Fot. Adobe Stock