Hobby i pasjeRelacje społeczne

Wolontariaty dla nastolatków. Gdzie można się udzielać?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, nie oczekując wynagrodzenia, niesie pomoc innym. Wolontariuszem można zostać bardzo wcześnie, również dla nastolatków jest możliwość wolontariatu w szkole i w innych miejscach

Brak wynagrodzenia nie oznacza, że za wolontariat nie otrzymuje się żadnej nagrody. Każdy, kto pomaga innym osobom, może poznać ciekawych ludzi, podnieść swoją samoocenę, poczuć, że to, co robi, jest bardzo ważne. Natomiast wolontariat dla 8-klasisty może przynieść trzy dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji do szkoły średniej.

Wolontariat dla młodzieży – ile trzeba mieć lat? 

Zasady wolontariatu opisuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Co ciekawe nie ma w niej zapisu o tym, w jakim wieku można zostać wolontariuszem. Osoby, które ukończył 18. lat, mogą wykonywać każdą pracę w ramach wolontariatu, nastolatkowie w wieku 14 – 18 lat mogą zostać wolontariuszami za zgodą rodziców, natomiast jeśli nie ukończyłeś 14. lat, umowę wolontariacką w twoim imieniu podpisują rodzice.

Czym jest szkolne koło wolontariatu? 

Szkolne koło wolontariatu to oferta skierowana bezpośrednio do dzieci i młodzieży, którzy chcą zostać wolontariuszami. Koło zakłada się na wniosek uczniów, ich opiekunów lub nauczycieli. Wniosek musi zatwierdzić dyrektor i wyznaczyć wśród nauczycieli koordynatora, którego zadaniem jest organizacja i prowadzenie koła.

Wolontariat w szkole można podzielić na dwa główne rodzaje. Pierwszy to wolontariat wewnątrz szkoły i będzie to np. udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce, zbiórka podręczników i książek, pomoc w realizacji szkolnych przedstawień, akademii czy tworzenie gazetek szkolnych. Druga forma wolontariatu w szkole związana jest z pracą w otoczeniu szkoły. Przykładem tego rodzaju wolontariatu szkolnego jest m.in. organizowanie zbiórek pieniędzy dla potrzebujących, odwiedziny w Domach Dziecka i Domach Pomocy Społecznej, przygotowywanie świątecznych paczek itp. 

Pomysły na wolontariat w szkole mogą być bardzo różne, a każda akcja zależy od tego, jakie potrzeby pojawią się w szkole lub w jej otoczeniu, np. sprzątanie parku, który widać z okien szkolnych klas.

Harcerstwo jako przykład wolontariatu dla nastolatków

Znakomitym pomysłem na wolontariat dla nastolatków jest harcerstwo. Organizacja ta istnieje w Polsce od ponad  stu lat i od początku zajmuje się nieodpłatnym pomaganiem potrzebującym. Służba innym to jedna z podatkowych zasad harcerstwa. Druhny i druhów spotkasz przy najważniejszych akcjach wolontariatu w Polsce, takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pomoc w czasie pandemii czy w trakcie przyjmowania uchodźców z Ukrainy. 

Inne miejsca, gdzie na wolontariat mogą pójść nastolatkowie to np.:

wolontariat w Caritas (katolicka organizacja charytatywna działająca na całym świecie, również w Polsce).

Polecane artykuły
AktualnościRelacje społeczneŚwiat wokół nas

Caritas Polska i WOŚP – jak działają największe fundacje charytatywne w Polsce?

W Polsce nie brakuje wielu ciekawych i wartościowych akcji charytatywnych prowadzonych…
CiekawostkiRelacje społeczneZdrowie

Rekordy WOŚP i ciekawostki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od ponad trzech dekad zbiera pieniądze dla…
Hobby i pasjeRelacje społeczne

Postanowienia noworoczne – jak je zrealizować?

Noworoczne postanowienia to swego rodzaju tradycja. Prawie każdy na początku nowego…