HistoriaWiedzieć więcej

Prezydent, rząd i parlament – jakie mają kompetencje i zadania?

Dowiedz się jaka jest ich rola w kraju i na arenie międzynarodowej.

Ustrój naszego państwa reprezentuje monteskiuszowską zasadę trójpodziału władzy. Władza ustawodawcza należy do parlamentu, czyli Sejmu i Senatu, władza wykonawcza spoczywa w rękach Prezydenta i Rady Ministrów, czyli rządu. Władza sądownicza to zadanie sądów i trybunałów.

Geneza systemu parlamentarnego w naszym kraju sięga czasów dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy to powołano pierwszego prezydenta Polski, Gabriela Narutowicza. Swój urząd sprawował zaledwie trzy dni, gdyż 16 grudnia 1922 roku został zamordowany przez przeciwników politycznych.

Prezydent – pierwszy obywatel Rzeczypospolitej

Prezydent Rzeczypospolitej jest głową państwa. Stoi na straży suwerenności naszego kraju, jego bezpieczeństwa oraz integralności i niepodzielność terytorium. Prezydent reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej, jest też zwierzchnikiem sił zbrojnych. Kadencja prezydenta trwa 5 lat, a urzędujący prezydent może jednokrotnie ubiegać się o reelekcję.

Zobacz także:  Kampania prezydencka 2020. Jest czy jej nie ma?

Rząd i premier, czyli władza wykonawcza

Rada Ministrów, która popularnie nazywana jest rządem, prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Polski, kieruje administracją rządową i zapewnia wykonanie ustaw parlamentu. Na jej czele stoi Prezes Rady Ministrów, czyli premier, którego długość kadencji nie jest określona, ale nie może być dłuższa niż czteroletnia kadencja Sejmu. Pierwszym premierem Polski był Ignacy Daszyński.

Parlament – Sejm i Senat, czyli organy stanowiące prawo w Polsce

Władzę ustawodawczą w Polsce sprawuje parlament, w skład którego wchodzą Sejm i Senat wybierane na czteroletnią kadencję. Niższą izbą parlamentu jest Sejm składający się z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechny. W podobny sposób wybiera się przedstawicieli do wyższej izby parlamentu, czyli senatorów. Najważniejsze kompetencje Sejmu to stanowienie najistotniejszych aktów prawnych w Polsce, a także kontrola pracy rządu. Senat natomiast zatwierdza uchwały Sejmu, posiada także prawo inicjatywy ustawodawczej, co oznacza możliwość składania projektów ustaw.
 

Polecane artykuły
Język polski i literaturaKultura i sztukaWiedzieć więcej

Kolęda, pastorałka i piosenka świąteczna

Jaka jest różnica?
AktualnościHistoria

Co to jest adwent i co oznacza? Kiedy zaczyna się adwent?

Adwent to słowo pochodzące z łaciny, „adevntus”, czyli w tłumaczeniu adwent…
Gry i quizyHistoriaKultura i sztuka

Zwyczaje andrzejkowe w Polsce

Zwyczaje andrzejkowe mają bardzo długą, wielowiekową tradycję. Historia zwyczajów andrzejkowych w…