Gospodarka i finanseŚwiat wokół nas

Co to jest inflacja i co oznacza? Jakie ma skutki?

Jakie ma dla nas znaczenie?

Inflacja to jeden z procesów, który obrazuje negatywne zjawiska w gospodarce. Polega on na wzroście cen usług i towarów, co przekłada się na tzw. mniejszą moc nabywczą pieniądza. Za te same pieniądze jesteś bowiem w stanie kupić coraz mniej.

Inflacja to zjawisko, przed którym stara się bronić każda gospodarka.

Czym jest inflacja?

Inflacja to proces gospodarczy, który objawia się ogólnym wzrostem cen towarów i usług. Wzrost ten utrzymuje się przez dłuższy czas i przyczynia się do coraz większego spadku wartości pieniądza. Coraz droższe produkty i sukcesywne zmniejszanie się grupy osób zdolnych do ich nabycia to gotowy przepis na kryzys. Rosnąca (a czasami galopująca) inflacja świadczy o poważnych problemach gospodarczych. W historii Polski kilkakrotnie mieliśmy do czynienia z inflacją (np. w latach 30. XX wieku, kiedy problem ten dotyczył właściwie całego świata), a nawet hiperinflacją (m.in. w okresie załamania gospodarki PRL).

Co to jest stopa inflacji i jak wpływa na wartość pieniądza?

Stopa inflacji czyli procentowa zmiana cen towarów i usług w kolejnych okresach, jest jednym ze wskaźników, który bardzo wiele mówi o kondycji gospodarki. Rosnąca inflacja może mieć bardzo złe skutki dla rozwoju państwowej, a często także międzynarodowej gospodarki. Przede wszystkim w wyniku inflacji obniża się wartość pieniądza oraz oszczędności pieniężnych. Spada też „zaufanie” do waluty i jej stabilność. Wysoki wskaźnik inflacji przyczynia się do dewaluacji waluty i osłabienia danej gospodarki. W takiej sytuacji ludzie znacznie chętniej pozbywają się pieniędzy, starają się inwestować w dobra trwałe. To jednak również przyczynia się do wzrostu wartości tych dóbr (popyt staje się wyższy niż podaż). W efekcie ludzie są w stanie kupić jeszcze mniej, a więc inflacja postępuje, coraz bardziej rozbijając stabilność gospodarczą.

Zobacz także: Czy inflacja zawsze jest zła? Jak się zabezpieczyć przed wzrostem cen?