HistoriaWiedzieć więcej

Czym są i jak powstają akty prawne? Kto ma prawo je zmieniać?

Czyli jak powstają najważniejsze dokumenty w państwie…

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w Polsce. Ma szczególną moc prawną, ponieważ wszystkie inne akty prawne muszą być z nią zgodne.

Art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określa, jakie są źródła powszechnie obowiązującego prawa w naszym kraju. Konstytucja określa też hierarchię aktów prawnych obowiązujących w Polsce.

Hierarchia aktów prawnych

Konstytucja określa podstawowe zasady funkcjonowania naszego państwa, ustrój władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Ustala także prawa i obowiązki obywatela. Konstytucja jest zgodnym dziełem Sejmu i Senatu uchwalanym wspólnie przez obie izby parlamentu. Projekt zmian do konstytucji wnieść może Senat, prezydent lub ⅕ posłów. Zmianę w konstytucji zatwierdzić musi co najmniej ⅔ posłów, a potwierdza to Senat bezwzględną większością głosów. Rozwinięciem norm zawartych w konstytucji są ustawy. Określają zasady tworzenia organów państwowych i ich działania. Uchwalać je może Sejm, ponieważ tylko on ma władzę ustawodawczą. Ustawy ogłaszane są w Dzienniku Ustaw. Najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi polityki zagranicznej są Ratyfikowane Umowy Międzynarodowe, które zatwierdza Sejm.

Akty prawne niższej rangi

W celu wykonania zapisów ustawy wydawane są rozporządzenia. Mogą je wydawać Prezydent, Rada Ministrów czyli Rząd i Prezes Rady Ministrów czyli Premier. Niektóre rozporządzenia mają moc ustawy. Wydawać je może Prezydent na wniosek Rady Ministrów. Zgodnie z konstytucją przedmiotem takiego rozporządzenia mogą być jedynie zasady działania organów władzy oraz zakres ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w sytuacji wyjątkowej. Poza tym wśród aktów prawnych mamy jeszcze zarządzenia (odnoszą się do spraw szczegółowych dotyczących danej ustawy) oraz uchwały (wydaje je Sejm i dotyczą np. stwierdzenia ważności wyborów). Wszystkie najważniejsze akty prawne publikowane są przez Kancelarię Sejmu w ogólnie dostępnym internetowym Systemie Aktów Prawnych.
Zobacz także:  Co to jest konstytucja i dlaczego jest taka ważna?

Polecane artykuły
Język polski i literaturaKultura i sztukaWiedzieć więcej

Kolęda, pastorałka i piosenka świąteczna

Jaka jest różnica?
AktualnościHistoria

Co to jest adwent i co oznacza? Kiedy zaczyna się adwent?

Adwent to słowo pochodzące z łaciny, „adevntus”, czyli w tłumaczeniu adwent…
Gry i quizyHistoriaKultura i sztuka

Zwyczaje andrzejkowe w Polsce

Zwyczaje andrzejkowe mają bardzo długą, wielowiekową tradycję. Historia zwyczajów andrzejkowych w…