HistoriaWiedzieć więcej

Czym są i jak powstają akty prawne? Kto ma prawo je zmieniać?

Czyli jak powstają najważniejsze dokumenty w państwie…

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w Polsce. Ma szczególną moc prawną, ponieważ wszystkie inne akty prawne muszą być z nią zgodne.

Art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określa, jakie są źródła powszechnie obowiązującego prawa w naszym kraju. Konstytucja określa też hierarchię aktów prawnych obowiązujących w Polsce.

Hierarchia aktów prawnych

Konstytucja określa podstawowe zasady funkcjonowania naszego państwa, ustrój władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Ustala także prawa i obowiązki obywatela. Konstytucja jest zgodnym dziełem Sejmu i Senatu uchwalanym wspólnie przez obie izby parlamentu. Projekt zmian do konstytucji wnieść może Senat, prezydent lub ⅕ posłów. Zmianę w konstytucji zatwierdzić musi co najmniej ⅔ posłów, a potwierdza to Senat bezwzględną większością głosów. Rozwinięciem norm zawartych w konstytucji są ustawy. Określają zasady tworzenia organów państwowych i ich działania. Uchwalać je może Sejm, ponieważ tylko on ma władzę ustawodawczą. Ustawy ogłaszane są w Dzienniku Ustaw. Najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi polityki zagranicznej są Ratyfikowane Umowy Międzynarodowe, które zatwierdza Sejm.

Akty prawne niższej rangi

W celu wykonania zapisów ustawy wydawane są rozporządzenia. Mogą je wydawać Prezydent, Rada Ministrów czyli Rząd i Prezes Rady Ministrów czyli Premier. Niektóre rozporządzenia mają moc ustawy. Wydawać je może Prezydent na wniosek Rady Ministrów. Zgodnie z konstytucją przedmiotem takiego rozporządzenia mogą być jedynie zasady działania organów władzy oraz zakres ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w sytuacji wyjątkowej. Poza tym wśród aktów prawnych mamy jeszcze zarządzenia (odnoszą się do spraw szczegółowych dotyczących danej ustawy) oraz uchwały (wydaje je Sejm i dotyczą np. stwierdzenia ważności wyborów). Wszystkie najważniejsze akty prawne publikowane są przez Kancelarię Sejmu w ogólnie dostępnym internetowym Systemie Aktów Prawnych.
Zobacz także:  Co to jest konstytucja i dlaczego jest taka ważna?

Polecane artykuły
CiekawostkiGry i quizyWiedzieć więcej

Co to jest burza mózgów? W czym może pomóc?

Burza mózgów to dyskusja, której podstawowym celem jest wskazanie możliwie największej…
CiekawostkiWiedzieć więcej

Co to jest mapa myśli i dlaczego warto z niej korzystać?

Mapy myśli to coraz popularniejszy sposób tworzenia notatek. Niektórzy wykorzystują je…
Relacje społeczneŚwiat wokół nasWiedzieć więcej

Jak zapobiegać doomscrollingowi?

Doomscrolling to pojęcie, które być może już słyszałeś bądź słyszałaś. Nie…