HistoriaWiedzieć więcej

Co to jest konstytucja i dlaczego jest tak ważna?

Ten dokument ma służyć wszystkim obywatelom państwa. 

Konstytucja to najwyższy akt prawny w każdym państwie. Wszystkie organy władzy w Polsce muszą działać na podstawie przepisów prawa zgodnych z konstytucją. W przeciwnym razie powstaje chaos prawny.

Pierwsza konstytucja w Polsce została ustanowiona 3 maja 1791 roku i miała ratować nasz kraj przed upadkiem. Był to dokument niezwykle postępowy, a Polska była drugim krajem na świecie (po USA), który uchwalił konstytucję.

Czym jest konstytucja?

Obecnie obowiązująca konstytucja uchwalona została 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Konstytucja to dokument, który określa ustrój państwa. Z niej wynikają obowiązki wszystkich organów władzy, a także relacje między nimi. W konstytucji zawarte są również prawa i obowiązki obywateli naszego kraju. W jej preambule zawarto zapisy oznaczające równość obywateli Polski, a także wezwanie do wszystkich Polaków, aby postępowali zgodnie z jej zapisami.

Dlaczego konstytucja jest tak ważna?

Konstytucja ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo obywateli naszego kraju. Dlatego art. 1 Konstytucji RP określa zasadę dobra wspólnego, czyli stwierdza, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Konstytucja zabezpiecza wolność osobistą, a także prawo do wolności wyznania i sumienia. Zapisy konstytucji określają również zasadę kontroli wszystkich najważniejszych organów państwa. Ma to zabezpieczyć przed samowolą i bezkarnością jakiejkolwiek grupy osób podejmującej ważne dla kraju decyzje. Konstytucja zapewnia też prawo obywateli do podejmowania decyzji o najważniejszych dla państwa sprawach w drodze referendum. Przykładem takiego głosowania było referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej czy przyjęcia nowej konstytucji.

Zobacz także:  Prezydent, rząd i parlament – jakie mają kompetencje i zadania

 

 

Polecane artykuły
CiekawostkiGry i quizyWiedzieć więcej

Co to jest burza mózgów? W czym może pomóc?

Burza mózgów to dyskusja, której podstawowym celem jest wskazanie możliwie największej…
CiekawostkiWiedzieć więcej

Co to jest mapa myśli i dlaczego warto z niej korzystać?

Mapy myśli to coraz popularniejszy sposób tworzenia notatek. Niektórzy wykorzystują je…
Relacje społeczneŚwiat wokół nasWiedzieć więcej

Jak zapobiegać doomscrollingowi?

Doomscrolling to pojęcie, które być może już słyszałeś bądź słyszałaś. Nie…