HistoriaWiedzieć więcej

Co to jest konstytucja i dlaczego jest tak ważna?

Ten dokument ma służyć wszystkim obywatelom państwa. 

Konstytucja to najwyższy akt prawny w każdym państwie. Wszystkie organy władzy w Polsce muszą działać na podstawie przepisów prawa zgodnych z konstytucją. W przeciwnym razie powstaje chaos prawny.

Pierwsza konstytucja w Polsce została ustanowiona 3 maja 1791 roku i miała ratować nasz kraj przed upadkiem. Był to dokument niezwykle postępowy, a Polska była drugim krajem na świecie (po USA), który uchwalił konstytucję.

Czym jest konstytucja?

Obecnie obowiązująca konstytucja uchwalona została 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Konstytucja to dokument, który określa ustrój państwa. Z niej wynikają obowiązki wszystkich organów władzy, a także relacje między nimi. W konstytucji zawarte są również prawa i obowiązki obywateli naszego kraju. W jej preambule zawarto zapisy oznaczające równość obywateli Polski, a także wezwanie do wszystkich Polaków, aby postępowali zgodnie z jej zapisami.

Dlaczego konstytucja jest tak ważna?

Konstytucja ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo obywateli naszego kraju. Dlatego art. 1 Konstytucji RP określa zasadę dobra wspólnego, czyli stwierdza, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Konstytucja zabezpiecza wolność osobistą, a także prawo do wolności wyznania i sumienia. Zapisy konstytucji określają również zasadę kontroli wszystkich najważniejszych organów państwa. Ma to zabezpieczyć przed samowolą i bezkarnością jakiejkolwiek grupy osób podejmującej ważne dla kraju decyzje. Konstytucja zapewnia też prawo obywateli do podejmowania decyzji o najważniejszych dla państwa sprawach w drodze referendum. Przykładem takiego głosowania było referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej czy przyjęcia nowej konstytucji.

Zobacz także:  Prezydent, rząd i parlament – jakie mają kompetencje i zadania

 

 

Polecane artykuły
HistoriaNauki ścisłe

Gwiazdozbiory. Nazwy gwiazd i ich konstelacji na niebie

Niebo  widoczne nad Ziemią jest dość dokładnie poznane i opisane dzięki…
CiekawostkiHistoriaWiedzieć więcej

Czym są gwiazdozbiory na niebie i skąd pochodzą ich nazwy?

Konstelacja gwiazd i gwiazdozbiór to nazwy, które można stosować zamiennie. Opisują…
CiekawostkiNauki ścisłeTechnologieWiedzieć więcej

Dlaczego gwiazdy świecą i migoczą?

Dla nas na Ziemi najważniejszą gwiazdą jest oczywiście Słońce, czyli centrum…