Gospodarka i finanseŚwiat wokół nasTechnologie

Poznaj pozytywne i negatywne skutki globalizacji

Skutki globalizacji są w dużej części pozytywne, ale przyniosła ona również negatywne zmiany i zagrożenia. Sprawdź, jakie są najważniejsze konsekwencje tego wielowymiarowego zjawiska.

Musisz wiedzieć, że część skutków globalizacji nie jest jednoznacznie pozytywna ani negatywna. Ich odbiór często zależy od tego, kto dokonuje oceny zjawiska. Podejście do globalizacji może być różne w zależności od światopoglądu, przekonań politycznych, statusu socjoekonomicznego, narodowości czy nawet charakteru danej osoby. Poniżej wymienimy przede wszystkim te skutki globalizacji, które, na podstawie obiektywnych przesłanek, da się zaliczyć do pozytywnych lub negatywnych.

Pozytywne skutki globalizacji

Do najważniejszych pozytywnych skutków globalizacji zalicza się:

 • swobodę przepływu ludzi, kapitału, towarów oraz usług,
 • wzrost swobody i tempa wymiany informacji,
 • rozwój turystyki i możliwość łatwego poznawania innych kultur,
 • wzrost konkurencyjności, a co za tym idzie, jakości towarów oraz usług,
 • upadanie dyktatur i rozprzestrzenianie się demokracji,
 • rozprzestrzenianie się internetu i innych nowoczesnych technologii,
 • więcej form współpracy na arenie międzynarodowej,
 • rozszerzanie i wzmocnienie działań na rzecz ochrony środowiska.

Negatywne skutki globalizacji

Jeśli chodzi o negatywne skutki globalizacji, to krytycy zjawiska wskazują najczęściej na następujące aspekty:

 • rozprzestrzenianie się uniwersalnego wzorca kulturowego, czyli tej samej mody, gustów, rozrywki,
 • rosnące dysproporcje w poziomie zamożności ludzi oraz społeczeństw,
 • spadek znaczenia państw narodowych przy jednoczesnym poszerzaniu kompetencji instytucji ponadnarodowych,
 • dominacja kilkunastu firm globalnych o wartości bilionów dolarów, które mają ogromny wpływ na kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości.

Przeważają pozytywne aspekty globalizacji

Jak widać, skutki globalizacji są w większości pozytywne. Zauważ jednak, że pewne jej cechy, choć są uważane za korzystne, to jednak generują jednocześnie pewne zagrożenia. Przykładem jest tu pandemia koronawirusa, która rozwinęła się w błyskawicznym tempie między innymi za sprawą masowej turystyki i swobodnego przepływu ludności.

Zobacz także: Czym jest gospodarka globalna?

Fot. : Gerd Altmann / Pixabay

Polecane artykuły
AktualnościRelacje społeczneŚwiat wokół nas

Caritas Polska i WOŚP – jak działają największe fundacje charytatywne w Polsce?

W Polsce nie brakuje wielu ciekawych i wartościowych akcji charytatywnych prowadzonych…
Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja – jak pomóc innym przed świętami?

Okres przedświąteczny to wyjątkowy czas, kiedy wszyscy jeszcze bardziej chcemy czynić…
AktualnościRelacje społeczneŚwiat wokół nas

Co to jest badanie exit poll?

Sprawdź, skąd wiadomo jak wyglądają wyniki wyborów w dniu ich przeprowadzenia