EkologiaGeografia

Polesie, kraina pełna bagien i mokradeł. Atrakcje Poleskiego Parku Narodowego

Poleski Park Narodowy utworzony został 1 maja 1990 roku. Znajduje się w województwie lubelskim na polskiej części Polesia. Jest to teren pełen bagien, torfowisk i podmokłych łąk, na którym żyje mnóstwo ciekawych zwierząt i roślin. Całkowita powierzchnia parku wynosi 97,60 km2.

Symbolem Poleskiego Park Narodowego jest żuraw i mokradła. Logo parku przedstawia tego ptaka stojącego nad pasem koloru niebieskiego, symbolizującego wodę. To zestawienie znakomicie oddaje charakter parku. Jest to jeden z najbardziej bogatych w ptactwo terenów w naszym kraju, a sam Park jest bardzo podmokły z dużą liczbą bagien, torfowisk i jezior.

Zwierzęta i rośliny Poleskiego Parku Narodowego

W Poleskim Parku Narodowym żyje wiele gatunków zwierząt. Liczbę kręgowców szacuje się na około 290 gatunków. W Parku spotkać można bobry, ryjówki, wydry, łosie czy jelenie. Zdecydowanie jednak największą grupę stanowią ptaki. Na tym terenie występuje około 200. gatunków tych zwierząt, a aż 150 zakłada gniazda na terenie Poleskiego Parku Narodowego. Wiele z nich to także ptaki rzadkie, takie jak czapla nadobna czy czapla biała. Do ciekawych i rzadkich ptaków należy też żuraw, orzeł bielik, derkacz czy cietrzew.

Ze względu na specyfikę Poleskiego Parku Narodowego występuje tam wiele gatunków roślin charakterystycznych dla terenów podmokłych i bagiennych. 15 z nich znajduje się w Polskiej czerwonej księdze roślin zagrożonych wyginięciem. W Parku zobaczyć można m.in. wierzbę japońską, brzozę niską czy owadożerną rosiczkę długolistną.

Poleski Park Narodowy – szlaki 

Do atrakcji Poleskiego Parku Narodowego należą przede wszystkim liczne ścieżki edukacyjne. I tak np. ścieżka Chachary liczy około 6,5 km i prowadzi przez Bagna Bubnów, które przechodzi się suchą nogą dzięki systemowi drewnianych kładek. Można nimi dotrzeć do tajemniczych torfowisk, podziwiać park z wieży widokowej, a niewątpliwą atrakcją Poleskiego Parku Narodowego jest możliwość zobaczenia wodniczki – najmniejszego migrującego ptaka w Europie.

Ścieżka Obóz Powstańczy to atrakcja Polesia również dla miłośników historii. Ma ona około 4 km długości, a w okolicy miejscowości Lipniak można zobaczyć największy obóz Powstańców Styczniowych. Więcej szczegółów dotyczących obozu, poznać możemy z umieszczonych tam tablic edukacyjnych. 

Zobacz także: Roztocze – polecane miejsca w Polsce z dala od tłumów.

Poleski Park Narodowy – trasy rowerowe

Park zwiedzać można na piechotę, ale dużą atrakcją jest pokonywanie ścieżek Poleskiego Parku Narodowego rowerem. W tym celu najlepiej zaopatrzyć się w mapę prezentującą wszystkie szlaki piesze i rowerowe. Dla miłośników dwóch kółek park oferuje dwie główne trasy. Eko-szlak Urszulin-Perehod liczy 23 km. Rozpoczyna się w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjny w Urszulinie, a kończy przy ścieżce ornitologicznej w Perehodzie.

Drugi główny szlak rowerowy w parku nosi nazwę Mietiułka i liczy 21 km urokliwej trasy wśród bagien i łąk. Przy odrobinie szczęścia można dostrzec dwie główne atrakcje – symbol Poleskiego Parku Narodowego, czyli żurawia i łosia.