EkologiaGeografiaHobby i pasje

Ujście Warty – najmłodszy spośród polskich parków narodowych

Park Narodowy Ujście Warty jest najmłodszy w Polsce, a założony został w 2001 roku z połączenia Parku Krajobrazowego Ujście Warty i rezerwatu przyrody Słońsk. W całości położony jest na terenie województwa lubuskiego, podobnie jak część Drawieńskiego Parku Narodowego

Park Narodowy Ujście Warty ma powierzchnię 8 074 ha. Jest jednym z Parków najbardziej wysuniętych na zachód (bliżej granicy z Niemcami jest tylko Woliński Park Narodowy). Ciekawostką jest symbol Parku umieszczony w jego logo. Pierwotnie była to przedstawiona w locie gęś zbożowa, która wielkimi stadami przelatywała nad terenem Parku. Kiedy wyodrębniono spośród niej nowy gatunek – gęś tundrową, to ona została uwieczniona w logo Parku Narodowego Ujście Warty.  

Rośliny i zwierzęta Park Narodowego „Ujście Warty”

Flora Parku Narodowego Ujście Warty to przede wszystkim rozległe łąki, trzcinowiska i turzycowiska. W zabagnionych dolinach  rzecznych występują podmokłe lasy, gdzieniegdzie spotkać można okazałe wierzby, wiązy, jesiony i topole. Na terenie Parku występują rośliny objęte całkowitą ochroną, wśród nich dzięgiel litwor, salwinia pływająca, grzybień biały i nasięźrzał pospolity.

Park Narodowy Ujście Warty utworzony został przede wszystkim dla ochrony ptaków. Do tej pory naliczono tam około 280 gatunków ptaków, z czego 170 to gatunki lęgowe. Do najcenniejszych należą ohary, gęgawy, płaskonosy i kropiatki. Wśród ssaków dominują te związane z wodą, czyli bóbr, piżmak i wydra. Poza tym zaobserwować w Parku można takie zwierzęta jak łoś, żubr, jeleń czy wilk.

Szlaki Parku Narodowy Ujście Warty 

Szlaki turystyczne Ujścia Warty ułożone są tematycznie, a najłatwiej znaleźć je na mapie Parku Narodowego Ujście Warty. I tak:

  • Żółtym kolorem oznaczony jest Ptasi Szlak. Jak sama nazwa wskazuje, wędrując nim można obserwować z pewnej odległości (dlatego przyda się lornetka) tereny lęgowe ptaków. Są to m.in. bieliki, gęsi, żurawie, mewy i rybitwy. 
  • Szlak Mokradłowy w Parku zaznaczony jest kolorem niebieskim. Na kilku przystankach około kilometrowej trasy, również dzięki tablicom edukacyjnym, można poznać rośliny zbiorników wodnych oraz ptaki wodne i błotne mieszkające na terenie Parku.
  • Szlak zielony to 30 km trasa rowerowa. Ścieżka prowadzi przez łąki Polderu Północnego na prawym brzegu Warty.

Park Narodowy Ujście Warty – atrakcje jego okolic

Okolice Parku Ujście Warty oferują wiele atrakcji związanych z historią:

  • W Kostrzynie warto zobaczyć ruiny twierdzy i Starego Miasta. Twierdza wzniesiona została w połowie XVI wieku i na swoje czasy była wybitym dziełem sztuki fortyfikacyjnej. Niestety twierdza i miasto zostały zniszczone w czasie II wojny światowej, a do dziś można oglądać fragmenty twierdzy i murów.
  • Ruiny zamku w Słońsku, który został wzniesiony już w XIV wieku. W połowie XVII wieku przebudowany w stylu barokowym przetrwał aż do 1975 roku, kiedy spłonął, a do dziś pozostały właściwie tylko jego mury zewnętrzne.
Polecane artykuły
Hobby i pasjeRelacje społeczne

Wolontariaty dla nastolatków. Gdzie można się udzielać?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, nie oczekując wynagrodzenia, niesie pomoc innym….
Hobby i pasjeRelacje społeczne

Postanowienia noworoczne – jak je zrealizować?

Noworoczne postanowienia to swego rodzaju tradycja. Prawie każdy na początku nowego…
Hobby i pasjeRelacje społeczne

Adwent – jakie postanowienia adwentowe warto podjąć?

Każdy człowiek staje czasem przed wyzwaniem. Musi zrobić coś trudnego albo…