AktualnościWiedzieć więcejWydarzenia

Niezdana matura 2023? Sprawdź jak i kiedy możesz ją poprawiać

Ruszyły matury pisemne 2023. Trzymamy za Was kciuki! Co jednak zrobić, jeśli nie wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie zdasz matury? Nie martw się, to nie koniec świata. Sprawdź kiedy jest termin poprawkowy w 2023 roku.

Egzamin maturalny jest niezdany, jeżeli uczeń nie uzyskał co najmniej 30 proc. możliwych punktów z przynajmniej jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej, albo wtedy, gdy egzamin został unieważniony.

Brane są więc pod uwagę trzy obowiązkowe egzaminy maturalne na poziomie podstawowym:

  • język polski,
  • matematyka,
  • język obcy.

Żeby zdać, musisz uzyskać na maturze przynajmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia z każdego z wymienionych przedmiotów. Słaby wynik z pozostałych przedmiotów nie spowoduje niezaliczenia matury, nawet jeśli nie zdobędziemy z nich żadnego punktu. 

Matura poprawkowa 2023. Ile egzaminów można poprawić?

Oblanie jednego przedmiotu nie sprawia, że trzeba powtarzać wszystkie egzaminy. 

Jeśli na egzaminie maturalnym polegniesz tylko na jednym obowiązkowym przedmiocie oraz przystąpisz do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (i egzamin ten nie zostanie unieważniony), możesz przystąpić do terminu poprawkowego w sierpniu 2023. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, świadectwo maturalne odbierzesz jeszcze we wrześniu. 

Jeżeli jednak nie zdobędziesz 30 proc. z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, wtedy maturę będziesz mógł lub mogła poprawić dopiero w kolejnym roku (łącznie przez pięć kolejnych lat licząc od pierwszego podejścia).

Ważne formalności i terminy poprawkowe matury 2023 

Jeśli potrzebujesz i możesz poprawiać maturę w sierpniu 2023, najważniejsze są terminy:

  • ogłoszenie wyników matur – 7 lipca 2023, 
  • termin składania oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym – do 14 lipca 2023. Oświadczenie złóż przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (najczęściej jest nim dyrektor szkoły),
  • egzamin poprawkowy – ustny: 21 sierpnia 2023 r.
  • egzamin poprawkowy – pisemny: 22 sierpnia 2023 r. godz. 9:00
  • wyniki matur poprawkowych: 8 września 2023 r.
  • odbiór świadectwa maturalnego: 8 września 2023 r.

Odpowiedni formularz oświadczenia możesz pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szukaj go na dole strony, jest oznaczony jako „załącznik 7”. 

Formalności i terminy matur poprawkowych dotyczą nie tylko tych, którzy uzyskali wynik negatywny, ale także tych, którzy chcą poprawić maturę, bo nie są usatysfakcjonowani jej wynikiem. 

Powodzenia!

Źródła:

cke.gov.pl