EkologiaGospodarka i finanse

Co to są paliwa kopalne – ich wady i zalety

Paliwa kopalne to surowce naturalne, które powstają w wyniku procesów geologicznych i organicznych, a następnie są wydobywane z ziemi i wykorzystywane jako źródła energii. 

Paliwa kopalne są obecnie najważniejszym źródłem energii na świecie, ale ich wykorzystanie wiąże się z negatywnym wpływem na środowisko, takim jak emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza.

Podział paliw kopalnych

Paliwa kopalne podzielić można na dwie główne kategorie: kopalne paliwa stałe (np. węgiel i torf) i paliwa płynne (np. ropa naftowa i gaz). Główne rodzaje paliw kopalnych to:

 • Węgiel – jest to skała osadowa, która powstaje w wyniku przemiany organicznej roślinności z okresu karbonu. Używany jest głównie do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, a także do produkcji stali.
 • Ropa naftowa – jest to ciecz mineralna, która powstaje w wyniku przemian organicznych z udziałem szczątków organizmów morskich. Jest stosowana jako paliwo do silników spalinowych, w produkcji chemikaliów i jako surowiec do produkcji tworzyw sztucznych.
 • Gaz ziemny – jest to mieszanina gazów, która powstaje w wyniku przemian organicznych w warstwach geologicznych. Jest wykorzystywany głównie jako paliwo do produkcji energii elektrycznej, a także do ogrzewania i gotowania.

Wady paliw kopalnych

Paliwa kopalne mają wiele wad, które wpływają negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi. Oto kilka najważniejszych przykładów:

 • Wydobycie, eksploatacja i spalanie paliw kopalnych jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu i związki siarki, które wpływają negatywnie na środowisko i powodują zmiany klimatyczne.
 • Procesowi pozyskiwania, przetwarzania i transportu paliw często towarzyszy niszczenie środowiska naturalnego, wycinanie lasów, tworzenie hałd odpadów, skażenie gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. To wszystko prowadzi do utraty siedlisk dzikich zwierząt, wymierania  fauny i flory oraz zwiększa ryzyko powodzi i erozji gleby. Prowadzi także do poważnych katastrof ekologicznych, takich jak wycieki ropy naftowej, skażenie środowiska (przykładem jest  niedawna katastrofa w Odrze na skutek zrzutów słonej wody z zakładów przemysłowych wykorzystujących węgiel) czy pożary związane z eksploatacją gazów łupkowych.
 • Spalanie paliw kopalnych powoduje też emisję pyłów, tlenków azotu, tlenku węgla czyli czadu, związków organicznych i metali ciężkich, które wpływają bardzo negatywnie na jakość powietrza i zdrowie ludzi.
 • Zanieczyszczenie powietrza spowodowane emisją związków chemicznych z paliw kopalnych może powodować choroby układu oddechowego, alergie i astmę, a także przyczyniać się do wzrostu liczby zgonów związanych z chorobami układu krążenia. Są przyczyną śmierci milionów ludzi rocznie.
 • Paliwa kopalne to surowce nieodnawialne, co oznacza, że ich wykorzystanie przyspiesza ich wyczerpywanie się, a to prowadzi do wzrostu cen i braku dostępności.

Paliwa kopalne – zalety

Skoro paliwa kopalne są niebezpieczne dla środowiska, to dlaczego nadal są wydobywane i wykorzystywane do produkcji energii?

 • Paliwa kopalne są stosunkowo łatwo dostępne na całym świecie, co sprawia, że ich wykorzystanie jest łatwe i tanie.
 • Paliwa kopalne są wydajne energetycznie, co oznacza, że małe ilości paliwa są w stanie wyprodukować dużo energii.
 • Stabilność dostaw paliw kopalnych pozwala na nieprzerwaną produkcję energii.
 • Wykorzystanie paliw kopalnych jest stosunkowo tanie, ponieważ infrastruktura i technologie potrzebne do ich wykorzystania są już rozwinięte.

Źródła:

 • Dlaucznia.pl https://www.dlaucznia.pl/lekcja/chemia,weglowodory,zrodla-energii,rodzaje-paliw-kopalnych
 • Encyklopedia Zarządzania https://mfiles.pl/pl/index.php/Paliwa_kopalne
Polecane artykuły
BezpieczeństwoBiologiaEkologia

Złote algi – co to takiego? Co jest źródłem niebezpieczeństwa?

Złote algi w Odrze w roku 2022 stały się przyczyną ogromnej…
BiologiaEkologiaZdrowie

Sinice – co to za organizmy? Czy są niebezpieczne?

Sinice to stworzenia niecieszące się sympatią, zwłaszcza wśród turystów spędzających wakacje…
CiekawostkiGospodarka i finanseHistoria

9 maja - Dzień Unii Europejskiej: dlaczego warto świętować?

9 maja obchodzimy Dzień Unii Europejskiej. Jest to okazja do podkreślenia…