Język angielskiJęzyk polski i literatura

Ile czasu trwa egzamin ósmoklasisty? Na które testy jest najwięcej czasu?

Egzamin ósmoklasisty trwa od 90 do 120 minut. Wszystko zależy od tego, jaki to egzamin, z jakiego przedmiotu i czy osoba zdająca go ma prawo do jakiejś formy jego wydłużenia. Warto to dokładnie sprawdzić przed egzaminem i dobrze zaplanować swoją pracę. 

Egzaminy ósmoklasisty trwają trzy dni. Na każdym egzaminie czas na rozwiązanie zadań jest inny. 

Ile dni trwają egzaminy ósmoklasisty?

Egzaminy ósmoklasisty trwają 3 dni. W 2023 roku od 23 do 25 maja uczniowie kończący szkołę podstawową będą zdawać egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, najczęściej angielskiego. To, ile trwa egzamin ósmoklasisty z matematyki, języka polskiego czy angielskiego, zależy od przedmiotu. Każdego dnia egzamin będzie trwał inną ilość czasu.  

Ile czasu trwa egzamin ósmoklasisty?

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka polskiego? W wersji podstawowej jest to 120 minut. Wszystkie pozostałe egzaminy trwają krócej. Na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego przewidziane jest 90 minut. 10 minut więcej, a więc 100 minut ósmoklasista będzie miał na rozwiązanie zadań z matematyki.  

Ile trwa egzamin ósmoklasisty dla dyslektyków?

To, ile trwa egzamin ósmoklasisty z polskiego, może zależeć także od tego, czy uczeń zalicza się do grupy, której przysługuje dłuższy czas na rozwiązanie zadania. Chodzi tutaj między innymi o uczniów:

  • z autyzmem, afazją, 
  • Słabowidzący lub słabosłyszących, niesłyszących, niewidomych.
  • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym lub lekką niepełnosprawnością
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 W ich przypadku na poszczególne egzaminy przewidziano więcej czasu:

  • język polski – 60 minut więcej, czyli 180 minut,
  • język obcy – 45 minut więcej, czyli 135 minut,
  • matematyka – 50 minut więcej, czyli 150 minut.

Fot. Adobe Stock