Kultura i sztuka

Co to jest dadaizm? Cechy i założenia nurtu

Dadaizm to ruch artystyczny zapoczątkowany po I wojnie światowej. Jego podstawowym założeniem było zerwanie z wszelką tradycją. Inicjatorzy dadaizmu stawiali na wolność i swobodę twórczą, pomysłowość, ale i pewną przypadkowość. 

Surrealizm i dadaizm to bliskie sobie prądy artystyczne, które w I połowie XX wieku były bardzo popularne.  

Co to jest dadaizm?

Dadaizm to kierunek artystyczny, który programowo zrywa z kanonami piękna, schematami, tradycją. Twórcy z kręgu dadaizmu stawiali na wolność, przypadkowość aktu tworzenia, a także swobodę artystyczną. Negowali podział na dzieło sztuki i przedmioty codziennego użytku, często te ostatnie biorąc za materię swojej sztuki. Doskonałym przykładem jest wykorzystanie przez Marcela Duchampa pisuaru, z którego uczynił dzieło sztuki, nazywając go Fontanną (1917). 

Dadaizm – co oznacza to słowo? 

Wyrazem wolności i niejednoznaczności wpisanej w program dadaistów jest już sama nazwa tego kierunku. Dadaizm:

  • może oznaczać słowo, za pomocą którego dzieci we Francji nazywają konia, 
  • może odwoływać się do rumuńskiego „tak, tak”, 
  • może nic nie oznaczać i być przypadkowym zlepkiem głosek. 

Ten brak jednoznaczności jest czymś bardzo charakterystycznym dla dadaizmu, który działa gdzieś na styku wolności i prowokacji. 

Dadaizm – cechy nurtu artystycznego

Do inicjatorów i głównych przedstawicieli dadaizmu zalicza się Tristana Tzarę, Hugo Balla, Hansa Richtera,  Marcela Duchampa, a także André Bretona czy Louisa Aragona. Trudno jednak stworzyć katalog w 100% łączących ich cech. Dadaizm w sztuce:

  • sprzeciwia się programowości, 
  • daleki jest od formułowania wskazówek dotyczących nowego kanonu,
  • neguje rozróżnienie na estetyczne i praktyczne/użytkowe, 
  • zrywa z tradycją i obowiązującymi dotychczas przekonaniami dotyczącymi artyzmu, 
  • bawi się przeróżnymi formami, prowokuje, zaskakuje, przetwarza to, co już zastane. 

Źródła:

https://www.gallerystore.pl/blog/2021/10/06/dadaizm-kierunek-w-sztuce/