AktualnościRelacje społeczne

Azyl terytorialny i polityczny – na czym polegają? Kto może uzyskać taką pomoc?

Co to jest azyl terytorialny? To jedno z praw każdego człowieka uciekającego z własnego kraju przed prześladowaniami na tle politycznym, religijnym czy etnicznym. Aby z niego skorzystać, trzeba jednak spełnić pewne warunki.

Wniosek o azyl terytorialny powinien być złożony w pierwszym bezpiecznym kraju, do którego dotrze uchodźca. Jak go jednak złożyć, jeśli dany kraj odmawia pomocy i każe iść dalej? Dla przykładu, z reportaży o sytuacji migrantów wędrujących przez Białoruś wynika, że migranci ubiegający się o azyl na Białorusi, często zostawali deportowani lub odmawiano im azylu, każąc iść do UE.

Co to jest azyl terytorialny?

Azyl terytorialny oznacza prawo do skorzystania z jednego z praw podstawowych, zgodnie z zapisami konwencji genewskiej z 1951 roku. Każdy, komu grozi prześladowanie ze względów politycznych czy religijnych, ma możliwość uzyskania ochrony na terytorium innego państwa. Oznacza to, że uchodźca może w danym państwie liczyć na ochronę i pomoc, a przede wszystkim przestaje mu grozić deportacja [link]. Taka forma ochrony udzielana jest osobom prześladowanym z powodów:

  • rasowych,
  • koloru skóry,
  • pochodzenia narodowego,
  • pochodzenia etnicznego,
  • religii,
  • przynależności do określonej grupy społecznej,
  • poglądów politycznych

Prośba o azyl terytorialny musi być jednak złożona oficjalnie, na odpowiednich dokumentach i musi zostać rozpatrzona pozytywnie.

Jak otrzymać azyl polityczny?

Aby uzyskać azyl terytorialny w Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do konsulatu RP (jeśli imigrant przebywa poza terytorium Polski) lub do komendanta Straży Granicznej na granicy RP. Następnie wniosek jest rozpatrywany (maksymalnie przez 6 miesięcy). Chodzi przede wszystkim o wykazanie we wniosku, że dana osoba naprawdę jest uchodźcą i grozi jej niebezpieczeństwo lub prześladowania, a nie jest np. imigrantem zarobkowym. Takie podejrzenia w stosunku do wielu osób na granicy polsko-białoruskiej rodzi fakt, że większość z osób ubiegających się o azyl chce składać wniosek o azyl w Niemczech, ale nie w Polsce.

Azyl polityczny a terytorialny

Definicja azylu politycznego ukazuje, że jest to forma ochrony prawnej, jakiej dane państwo udziela zagrożonemu obcokrajowcowi (azylantowi), który o taką pomoc wnioskuje przebywając na terenie tego państwa. Jest to więc bardziej wyspecjalizowana forma ochrony i pomocy.

Fot. Adobe Stock

 

×
AktualnościGeografiaHistoria

Imigranci w Europie – skąd przyjeżdżają? Jak dużo ich jest?