Nauki ścisłeWiedzieć więcej

Jak przeliczać stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza?

Temperatura zamarzania i wrzenia wody to dwie najważniejsze wartości w skalach Celsjusza i Fahrenheita. Wynoszą one odpowiednio 0°C i 32°F oraz 100°C i 212°F. Sprawdź, jak zamienić stopnie Fahrenheita na Celsjusza i odwrotnie na dowolnych wartościach.

Przeliczanie stopni Fahrenheita na Celsjusza nie musi być trudne, jeśli tylko poznasz dwa matematyczne wzory. Ich zapamiętanie nie powinno sprawić ci kłopotu, a dzięki nim szybko i w każdej chwili przeliczysz dowolne wartości z jednej skali na drugą. 

Gdzie stosuje się stopnie Celsjusza i Fahrenheita?

Skala Fahrenheita została opracowana w 1724 roku, a później została wyparta przez zaproponowaną w 1742 roku skalę Celsjusza, która współcześnie jest stosowana w całej Europie i w większości pozostałych państw na świecie. Temperaturę w stopniach Fahrenheita podaje się w nielicznych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Belize, na Bahamach i na Kajmanach.

Dość znaną jednostką temperatury są również Kelwiny. Skala Kelwina powstała w oparciu o skalę Celsjusza, nie używa się w niej jednak stopni i jest jednak skalą absolutną. Oznacza to, że nie istnieją w niej wartości niższe niż 0 K. Jest stosowana przede wszystkim w świecie naukowym i badaniach.

Jak zamienić stopnie Celsjusza na Fahrenheita?

Zamiana stopni Celsjusza na Fahrenheita jest możliwa za pomocą wzoru matematycznego: (°C x 9/5) + 32 = °F. Temperaturę podaną w stopniach Celsjusza musisz pomnożyć razy 9, następnie podzielić przez 5, a do otrzymanego wyniku dodać jeszcze 32.

Jak przeliczyć stopnie Fahrenheita na Celsjusza?

Przeliczanie stopni Fahrenheita na Celsjusza wykonuje się, korzystając ze wzoru: (°F – 32) x 5/9 = °C. Od temperatury podanej w stopniach Fahrenheita musisz odjąć 32, a następnie pomnożyć ten wynik razy 5 i podzielić przez 9.

Zobacz także: Ile to jest galon i kwarta? Objętości angielskie i amerykańskie

Fot. Adobe Stock