Nauki ścisłeWiedzieć więcej

Ile to jest galon i kwarta? Objętości angielskie i amerykańskie

Sprawdź przed wyjazdem

Galon, kwarta i pinta – te słowa dla wielu brzmią obco i mało kto potrafi określić, ile dane jednostki wynoszą w przeliczeniu na litry. Zobacz i porównaj, w jaki sposób określa się objętość w Wielkiej Brytanii i Ameryce.

Umiejętność przeliczania jednostek objętości, takich jak galony, uncje i pinty przydaje się nie tylko przy korzystaniu z anglojęzycznych przepisów na wypieki, ale również podczas podróżowania po Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których używa się imperialnych jednostek miary.

 

Jednostki objętości płynów i ich przeliczniki

 

  • Galon (ang. gallon, skrót: g lub gal) to jednostka, której używano kiedyś również w Europie. Angielski galon to w przeliczeniu 4,54 l. Amerykański galon dla substancji płynnych równa się 3,78 l.
  • Angielska kwarta (ang. quart, skrót: qt) to 1,136 l, z kolei amerykańska kwarta w przypadku płynów jest równa niecałemu litrowi (0,946 l).
  • Pinta (ang. pint, skrót: p lub pt) znana jest również jako półkwarta. Pinta angielska równa się 568 ml. Wartość amerykańskiej pinty różni się w zależności od substancji (dla cieczy wynosi 473 ml, dla ciał sypkich – 551 ml), jednak do określania objętości produktów sypkich używana jest niezwykle rzadko. W pintach najczęściej podaje się objętość cydru i piwa.
  • Uncja stosowana jest zarówno do określania wagi, jak i objętości. W przypadku objętości mówi się konkretnie o uncjach płynu (ang. fluid ounce, skrót: fl oz). Angielska uncja w przeliczeniu wynosi 28,41 ml, a amerykańska – 29,57 ml.

 

Objętość substancji suchych – jakie jednostki obowiązują?

 

W krajach anglosaskich dość powszechne jest również podawanie objętości niektórych produktów suchych, które z łatwością można przeliczyć na galony, a tym samym na obowiązujące w Polsce mililitry lub litry. Najmniejszą jednostką jest równy 2 galonom peck. W związku z różnicą w wartości amerykańskiego galona dla ciał stałych i cieczy objętość substancji podana w galonach w systemie amerykańskim będzie wynosiła 4,4 l, a w angielskim – 4,54 l. Pozostałe jednostki objętości dla produktów suchych to kenning, który równa się 4 galonom, buszel (ang. bushel, [bu], [bsh]) równy 8 galonom i quarter, czyli 8 buszli.
 

Zobacz także:  Przeliczniki wagowe i pojemnościowe przydatne w kuchni

Rys.: Adobe Stock