AktualnościGospodarka i finanseHistoria

Pozytywne i negatywne skutki imigracji. Co trzeba przewidzieć i uwzględnić, przyjmując migrantów

Skutki imigracji dotyczą bardzo wielu sfer życia, a zwłaszcza polityki, gospodarki i warstwy społeczno-kulturowej w kraju, który decyduje się na przyjęcie obcokrajowców. Imigranci wnoszą wiele pozytywów do życia kraju przyjmującego. Niestety pojawiają się także negatywne skutki imigracji.

Pozytywne i negatywne skutki imigracji nie zawsze się równoważą. Ze wszystkich możliwych konsekwencji imigracji władze danego kraju muszą sobie jednak zdawać sprawę.

Negatywne skutki imigracji

Skutki imigracji to przede wszystkim wyzwanie dla rządu danego kraju, dlatego przed podjęciem decyzji o stanowisku wobec rosnącej fali migracyjnej w Europie, wiele państw kalkuluje plusy i minusy. Z pewnością wzrost ludności obcej wiąże się z wieloma wyzwaniami:

  • problemami socjalnymi, koniecznością zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej, wsparcia finansowego;
  • zmieniającą się strukturą społeczeństwa, zróżnicowaniem kulturowym, które może wywoływać konflikty; to jeden ze zdecydowanie negatywnych skutków imigracji związany z niechęcią części imigrantów do asymilacji oraz  lękiem i niechęcią społeczności lokalnych względem ludności napływowej; 
  • niezadowoleniem obywateli związanym z zatrudnianiem obcokrajowców zamiast krajan.

Pozytywne skutki imigracji

Pozytywne i negatywne skutki imigracji są właściwie nierozłączne. Nie ma tylko ciemnej lub jasnej strony tego zjawiska. Wśród pozytywnych skutków imigracji trzeba wymienić przede wszystkim:

  • napływ pracowników – dla krajów, które borykają się z problemem znalezienia pracowników do poszczególnych branż, imigracja może się okazać bezcennym zjawiskiem; mowa nie tylko o taniej sile roboczej, pracownikach gotowych wykonywać określone prace za stawki niższe niż rodzimi mieszkańcy, ale i o wykwalifikowanych specjalistach, których brakuje w danym kraju;
  • budowa społeczeństwa otwartego – umiejętnie prowadzona polityka imigracyjna może przyczynić się do większej otwartości społeczeństwa wobec konkretnych narodowości i problemów ludzkich, np. Polacy chętnie przyjmują Białorusinów i Ukraińców, świadomi pomocy, jaką im w ten sposób niosą;
  • większa świadomość i wrażliwość społeczna – zwykle obawiamy się tego, czego nie znamy i nie rozumiemy. Poznając problemy imigrantów, osób z innych kultur i kręgów społecznych, poszerzamy swoje horyzonty, uczymy się tolerancji i współpracy. Przykładem takiego społeczeństwa jest społeczność Londynu i innych dużych metropolii. Tam ludzie na przykład o różnych kolorach skóry czy rozmaitych profesjach i kwalifikacjach wzbogacają całe społeczeństwo.

Pozytywne skutki imigracji dla migrantów

Przyczyny i skutki migracji mają znaczenie przede wszystkim dla obcokrajowca. Dzięki osiedleniu się w nowym kraju często ma on szansę między innymi na lepszy standard życia czy wyższe zarobki. To jednak niejedyne pozytywne skutki imigracji ludności. Imigranci często wskazują, że w nowym kraju mają możliwość:

  • podnoszenia kwalifikacji,
  • nauki, transferu wiedzy,
  • poprawy znajomości języka obcego.

Zauważmy, jak wielu Polaków wyjechało w świat, stając się imigrantami i poprawiając swój byt na gościnnych ziemiach. Pamiętajmy, że nie zawsze osiedlaliśmy się w krajach o podobnej kulturze i nie zawsze jesteśmy idealnymi sąsiadami. Kluczem jest jednak chęć współpracy z nowym otoczeniem.

Fot. Adobe Stock

 

Polecane artykuły
AktualnościRelacje społeczneŚwiat wokół nas

Caritas Polska i WOŚP – jak działają największe fundacje charytatywne w Polsce?

W Polsce nie brakuje wielu ciekawych i wartościowych akcji charytatywnych prowadzonych…
AktualnościHistoria

Co to jest adwent i co oznacza? Kiedy zaczyna się adwent?

Adwent to słowo pochodzące z łaciny, „adevntus”, czyli w tłumaczeniu adwent…
Gry i quizyHistoriaKultura i sztuka

Zwyczaje andrzejkowe w Polsce

Zwyczaje andrzejkowe mają bardzo długą, wielowiekową tradycję. Historia zwyczajów andrzejkowych w…
×
AktualnościGeografiaHistoria

Imigranci w Europie – skąd przyjeżdżają? Jak dużo ich jest?