HistoriaWiedzieć więcej

Czy wybory prezydenckie 2020 na Białorusi są wiarygodne?

W 1994 roku prezydentem Białorusi został Aleksander Łukaszenka. Stanowisku to piastuje od ponad ćwierć wieku. W państwach demokratycznych na taką sytuację nie pozwala konstytucja.

Wybory okazały się bezapelacyjnym zwycięstwem urzędującego prezydenta. Zdobył on 80% poparcia przy 10% głosów oddanych na główną konkurentkę. Czy jednak te wyniki są wiarygodne?

Aresztowania kontrkandydatów

Przed wyborami prezydenckimi na Białorusi aresztowano dwóch kontrkandydatów urzędującego prezydenta. Już sam ten fakt świadczy o tym, że wybory trudno uznać za uczciwie i wiarygodne. Po zatrzymaniu kandydatów w całej Białorusi odbyły się pokojowe demonstracje, brutalnie stłumione przez milicję. To też jasno pokazuje, jaki jest stosunek państwa do jakiejkolwiek opozycji.

Przed wyborami przeprowadzono sondaże opinii publicznej, ale tylko w internecie. Niezależne badania wskazywały poparcie urzędującego prezydenta na poziomie 2–6%, a badania rządowe ukazało poparcie na poziomie 69–72%. Prawdziwe wyniki były jeszcze lepsze dla Aleksandra Łukaszenki. To też podważa wiarygodność wyborów.

Głosowanie w atmosferze terroru

Samo głosowanie przebiegało w atmosferze daleko odbiegającej od demokratycznej. W dniu głosowania zatrzymanych zostało co najmniej 50 niezależnych obserwatorów. Na ulice Mińska wyjechały armatki wodne do rozpędzenia demonstracji, a autobusy transportowały milicjantów w newralgiczne miejsca. Niezależny portal tut.by informował, że białoruska milicja zatrzymywała nawet osoby, które czekały pod lokalami na wyniki wyborów.

Tydzień wyborów przedterminowych, czyli okazja do fałszowania wyników

Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów świadczących o tym, że wyniki wyborów na Białorusi nie są wiarygodne, jest tzw. tydzień wyborów przedterminowych. W tym okresie otwarte są lokale wyborcze i obywatele mogą oddawać swój głos. Komisje tworzone są przy zakładach pracy, a przewodniczącym jest najczęściej dyrektor danego zakładu, bezwzględnie wierny władzy. Nikt nie kontroluje przebiegu głosowania ani tym bardziej późniejszego liczenia głosów. Pracownicy sektora publicznego często zmuszani są do brania udziału w takim głosowaniu pod groźbą utraty pracy. W tej sytuacji trudno uznać, że wyniki wyborów prezydenckich na Białorusi są wiarygodne.
Fot. Adobe Stock

Polecane artykuły
AktualnościHistoria

Co to jest Grupa Wyszehradzka – jakie państwa ją tworzą i w jakim celu?

15 lutego 1991 roku trzy państwa z Europy Środkowej utworzyły w…
AktualnościWiedzieć więcej

Próbne egzaminy ósmoklasisty – kiedy są i dla kogo?

Próbne egzaminy ósmoklasisty odbędą się już w marcu. Ministerstwo Edukacji i…
AktualnościWiedzieć więcej

Jak w 2021 roku będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty?

Próbny egzamin ósmoklasisty już za tobą? A może czeka cię on…