HistoriaŚwiat wokół nas

Co to jest trybunał w Hadze? Jakie ma kompetencje i co rozstrzyga?

Trybunał Sprawiedliwości w Hadze to jeden z najważniejszych sądów świata. Jako jeden z głównych organów ONZ rozstrzyga w sposób ostateczny najważniejsze spory między państwami członkowskimi. 

 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze to ostatnia instancja, do której o rozstrzygnięcie sporów prawnych mogą się zwrócić kraje członkowskie.  

Trybunał Sprawiedliwości w Hadze a Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze i Trybunał Sprawiedliwości to dwa osobne organy. Ten pierwszy często określany jest mianem Trybunału Praw Człowieka w Hadze, ponieważ został on powołany do sądzenia osób, którym stawia się zarzut ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych itp. Właściwy Europejski Trybunał Praw Człowieka mieści się jednak w Strasburgu. Trybunał Karny w Hadze natomiast to organ powołany na wniosek ONZ, ale nie należy on do głównych organów ONZ. Do tej grupy należy natomiast Trybunał Sprawiedliwości.  

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze – czym się zajmuje?

Trybunał w Hadze jako organ główny ONZ zajmuje się:

  • rozstrzyganiem sporów międzynarodowych, 
  • wydawaniem opinii doradczych dla organów ONZ,
  • wydawaniem opinii na prośbą innych organizacji międzynarodowych.

 Co ważne, wyroki tego Trybunału są dla stron sporu ostateczne.  

Kto zasiada w Trybunale Sprawiedliwości w Hadze? 

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze liczy 15 niezależnych sędziów wybieranych bezwzględną większością głosów przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa. Kadencja sędziego trwa 9 lat, natomiast co 3 lata wymieniana jest 1/3 składu, co ma budować jeszcze większą transparentność organu. Prezes i wiceprezes Trybunału w Hadze wybierani są na 3-letnią kadencję.