BezpieczeństwoHistoria

ONZ – członkowie i zasady ich przyjmowania

Członkowie ONZ to obecnie bardzo liczna grupa. Prawie 200 państw z całego świata tworzy tę absolutnie unikalną organizację, której celem jest budowa pokoju na świecie. 

 ONZ członków pozyskiwało stopniowo. W stosunku do pierwszej grupy, liczebność organizacji powiększyła się prawie 4-krotnie.  

ONZ – członkowie, którzy chcą pokoju

Na początku ONZ liczyło 51 członków. Były to przede wszystkim USA, które stały za pomysłem organizacji, która przejęłaby obowiązki wcześniejszej Ligi Narodów. Wśród założycieli ONZ byli także Rosja, (wtedy ZSRR), Wielka Brytania, Francja, Norwegia, Kanada. Z czasem jednak ONZ znacząco się rozbudował. Dzisiaj liczy 193 członków. Najnowsze państwa ONZ to Czarnogóra, która dołączyła w 2006 i Sudan Południowy, który członkiem ONZ stał się w 2011 roku. Z kolei stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli jednego z najważniejszych organów to: USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny.

ONZ – Polska i jej członkostwo

Polska w ONZ była od samego początku, natomiast z akcesem do Organizacji w przypadku naszego kraju były problemy. Polska ratyfikowała traktat, ale jej przedstawicielstwo nie pojawiło się na konferencji założycielskiej w San Francisco w 1945 roku, ponieważ nie mieliśmy rządu uznawanego przez wszystkich członków ONZ. Większość krajów uznawała wtedy Polski Rząd na Uchodźstwie, natomiast ZSRR – powołany przez siebie Rząd Tymczasowy.  

Jak zostać członkiem ONZ?

Członkiem ONZ może zostać jedynie suwerenne państwo, którego niepodległość nie budzi wątpliwości na arenie międzynarodowej. Warunkiem jest „umiłowanie pokoju” oraz bardziej szczegółowy tego wyraz, czyli:

  • uznanie suwerennej równości wszystkich członków
  • wykonywanie zobowiązań zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych
  • rozwiązywanie sporów środkami pokojowymi, powstrzymanie użycia siły.

Fot. Adobe Stock

Polecane artykuły
AktualnościHistoria

Co to jest adwent i co oznacza? Kiedy zaczyna się adwent?

Adwent to słowo pochodzące z łaciny, „adevntus”, czyli w tłumaczeniu adwent…
Gry i quizyHistoriaKultura i sztuka

Zwyczaje andrzejkowe w Polsce

Zwyczaje andrzejkowe mają bardzo długą, wielowiekową tradycję. Historia zwyczajów andrzejkowych w…
AktualnościHistoriaKultura i sztuka

Kiedy są andrzejki i jaka jest historia święta?

Każdy z nas na pewno wie, co to są i kiedy…