Bezpieczeństwo

Struktura ONZ – jakie organy ma Organizacja Narodów Zjednoczonych? Co warto o nich wiedzieć?

Główne organy ONZ to przede wszystkim Zgromadzenie Ogólne ONZ, Rada Bezpieczeństwa oraz Międzynarodowych Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. To jednak nie wszystkie organy ONZ. 

Organy ONZ odpowiadają za poszczególne działania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podział kompetencji w tym przypadku wydaje się bardzo jasny. 

Struktura ONZ – jak wygląda?

Wyróżnia się 6 głównych organów ONZ:

  • Zgromadzenie Ogólne,
  • Radę Bezpieczeństwa,
  • Radę Gospodarczo-Społeczną,
  • Radę Powierniczą, 
  • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości [link],
  • Sekretariat. 

 Struktura ONZ wynika wprost z Karty Narodów Zjednoczonych. Oprócz organów głównych ONZ może tworzyć komitety pomocnicze, to także bardzo często czyni, usprawniając tym samym pracę organizacji.  

Zgromadzenie Ogólne jako organ ONZ

Zgromadzenie Ogólne ONZ to spotkanie przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich ONZ, gdzie każdy kraj ma jeden głos. Organizowane są zaplanowane sesje zwyczajne i nadzwyczajne (np. na żądanie Rady Bezpieczeństwa), które najczęściej dotyczą bieżących wydarzeń na świecie, mogących np. grozić zachwianiem pokoju na świecie. Uchwały Zgromadzenie Ogólne ONZ podejmuje większością 2/3 głosów w kluczowych kwestiach, w zwykłych przypadkach zwykłą większością głosów. 

Rada Bezpieczeństwa ONZ oraz pozostałe organy 

  • Rada Bezpieczeństwa ONZ to organ, który często przyciąga uwagę świata. W jego skład wchodzi 15 członków, w tym 5 stałych członków Rady (Rosja, USA, Chiny, Francja i Wielka Brytania). Pozostałych członków wybiera się na 2-letnie kadencje. Rada zajmuje się kwestiami utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie. 
  • W skład Rady Gospodarczo-Społecznej wchodzą 54 państwa członkowskich według podziału geograficznego, który pozwala na sprawiedliwą reprezentację kontynentów. 
  • Z kolei Radę Powierniczą tworzą członkowie Rady Bezpieczeństwa oraz przedstawicieli państw zarządzających terytoriami, powierzonymi przez ONZ.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości tworzą sędziowie wybierani na 9-letnie kadencje, którzy orzekają w sporach między państwami członkowskimi.

Fot. Adobe Stock