Historia

11 listopada – ciekawostki historyczne o Polsce i odzyskaniu niepodległości

11 listopada to jedno z największych świąt w Polsce. Tego dnia obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. A najważniejszą osobą związaną z tym wydarzeniem jest Józef Piłsudski. Poznaj ciekawostki historyczne o Polsce z tamtego okresu.

Jedną z ciekawostek historycznych dotyczących odzyskania niepodległości są okoliczności tego wydarzenia. O odzyskaniu przez nasz kraj wolności zdecydował rezultat I wojny światowej. Wszystkie państwa zaborcze poniosły klęskę, choć były po przeciwnych stronach. Państwa centralne, w skład których wchodziły Niemcy i Austro–Węgry zostały pokonane w czasie wojny, a w Rosji, stojącej po stronie zwycięskich państw ententy, wybuchła rewolucja bolszewicka, która obaliła carat.

Józef Piłsudski – ciekawostki historyczne

Józef Piłsudski to symbol odzyskania przez Polskę niepodległości i to on stanął na czele odrodzonego państwa. Urodził się i wychował w rodzinie o bardzo dużych tradycjach patriotycznych. Józef Piłsudski miał zaledwie 20 lat, kiedy został zesłany na 5 lat na Syberię za udział w planowanym zamachu na cara. 

Po powrocie z zesłania nadal działał dla odzyskania przez Polskę niepodległości, a jego dalsze losy to gotowy scenariusz na film sensacyjny. Szczególną ciekawostką historyczną o Piłsudskim jest jego ucieczka z niewoli. Po aresztowaniu w 1900 roku został osadzony w pilnie strzeżonej Cytadeli Warszawskiej. Od początku planował ucieczkę i zaczął symulować chorobę psychiczną, która objawiała się… wstrętem do ludzi w mundurach. W maju 1901 roku przewieziono go na dalsze badania do szpitala w Petersburgu, skąd przy pomocy polskiego lekarza zdołał zbiec.

Inne ciekawostki historyczne o Piłsudskim 

Kolejna ciekawostka o Józefie Piłsudskim pochodzi z 1908 roku. Wtedy to dowodził brawurą akcją napadu na carski pociąg pod Bezdanami. Udało się wtedy zdobyć 200 tysięcy rubli, które posłużyły jako pomoc uwięzionym polskim patriotom i ich rodzinom. 

Jednym z przydomków Józefa Piłsudskiego był „dziadek”. Wynikało to z dwóch przyczyn. Po pierwsze w 1928 roku Józef Piłsudski przeżył wylew krwi do mózgu, po którym szybko zaczął się starzeć, chodził też mocno zgarbiony. Poza tym do swoich podkomendnych i współpracowników zwracał się często per „dziecko”.

11 listopada – ciekawostki historyczne 

Jedną z ciekawostek historycznych o odzyskaniu niepodległości jest to, że… powinniśmy obchodzić ją innego dnia. Otóż Polska Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość 7 października 1918 roku, a 11 listopada przekazała władzę zwierzchnią nad państwem Józefowi Piłsudskiemu. 

11 listopada jako święto narodowe obchodzono w sumie niewiele razy. Dopiero w 1937 roku przedwojenny rząd polski ustanowił je jako święto, ale już w 1939 roku po ataku Niemiec na Polskę nie można było oficjalnie obchodzić tego święta. Po wojnie władze komunistyczne również zakazywały obchodzenie 11 listopada i dopiero w 1989 roku ponownie stało się Narodowym Świętem Niepodległości.

Fot. Adobe Stock

Polecane artykuły
AktualnościHistoria

Co to jest adwent i co oznacza? Kiedy zaczyna się adwent?

Adwent to słowo pochodzące z łaciny, „adevntus”, czyli w tłumaczeniu adwent…
Gry i quizyHistoriaKultura i sztuka

Zwyczaje andrzejkowe w Polsce

Zwyczaje andrzejkowe mają bardzo długą, wielowiekową tradycję. Historia zwyczajów andrzejkowych w…
AktualnościHistoriaKultura i sztuka

Kiedy są andrzejki i jaka jest historia święta?

Każdy z nas na pewno wie, co to są i kiedy…