AktualnościGeografia

10 nowych miast w Polsce od 1 stycznia 2021 r.

Oczywiście nowych 10 miast nie zostanie zbudowanych od zera. Są to miejscowości, które istnieją od wielu wieków, a 1 stycznia zostaną im nadane prawa miejskie.

Nadanie praw miejskich to duży prestiż. Miejscowość, która do tej pory była wsią, staje się pełnoprawnym miastem. Poza tym prawa miejskie dają wiele korzyści, m.in. możliwość otrzymania przez miasto środków z Unii Europejskiej.

Co to są prawa miejskie?

Prawa miejskie to zbiór przepisów dotyczących mieszkańców miasta. Jeśli więc dowiemy się, że dana miejscowość otrzymuje prawa miejskie, znaczy to, że staje się miastem.

Obecnie w Polsce prawa miejskie nadaje Rada Ministrów, czyli rząd. Aby ubiegać się o prawa miejskie, dana miejscowość spełnić musi wiele kryteriów. Przede wszystkim kandydat do miana miasta musi mieć rozbudowaną sieć wodociągowo-kanalizacyjną obejmującą większość domów. Zabudowa powinna mieć charakter miejski, to znaczy, że musi być zwarta, bez dużych odległości między domami, musi też mieć wyznaczone ulice z chodnikami. Na terenie miejscowości nie powinno być tzw. zabudowy zagrodowej, czyli gospodarstw wiejskich. Szanse na uzyskanie praw miejskich zwiększa posiadanie tych praw przez daną miejscowość w przeszłości, a także posiadanie herbu. Ważna jest też liczba ludności. W mieście musi mieszkać przynajmniej 2 tysiące osób, z czego 2/3 pracować poza rolnictwem. Po spełnieniu tych wymogów władze miejscowości mogą składać wniosek o nadanie praw miejskich.

Co dają prawa miejskie?

Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl na pytanie o to, co dają praw miejskie, jest prestiż. Są jednak korzyści bardziej wymierne. Miasto ma dużo większe szanse na pozyskanie inwestorów niż wieś, choćby dlatego, że uzyskanie praw miejskich to sygnał, że coś pozytywnego wydarzyło się w tej miejscowości, że zaczyna się ona rozwijać. Inną ważną sprawą jest możliwość pozyskiwania funduszy, przede wszystkim z Unii Europejskiej, która specjalną pulę pieniędzy przeznacza właśnie dla miast. I wreszcie dla niektórych miejscowości jest to zabezpieczenie przed ryzykiem wchłonięcia przez sąsiadujące z nią miasto. Zamiast stać się dzielnicą pobliskiego miasta i oddawać pieniądze z podatków na jego rozwój, wieś sama uzyskuje prawa miejskie.

Poznajmy nowe miasta

Od 1 stycznia 2021 roku prawa miejskie otrzyma 10 miejscowości, które staną się miastami. Co ciekawe, każda z nich kiedyś była już miastem, lecz z różnych przyczyn i w różnym czasie prawa miejski traciła. Oto one:

 • województwo lubelskie:
  • Goraj – wcześniej prawa miejskie miał w latach 1405–1870,
  • Kamionka – prawa miejskie miała w latach 1469–1870,
 • województwo wielkopolskie:
  • Budzyń prawa miejskie miał w latach 1458–1934,
  • Koźminek – prawa miejskie 1369–1870,
 • województwo podkarpackie:
  • Dubiecko – prawa miejskie w latach 1407–1934,
 • województwo dolnośląskie:
  • Kamieniec Ząbkowicki – prawa miejskie w latach 1945–1946,
 • województwo mazowieckie:
  • Sochocin miał prawa miejskie w latach 1385–1870,
  • Solec nad Wisłą miał prawa miejskie w latach 1370–1870 i 1916–1919,
  • Wiskitki – prawa miejskie w latach 1595–1870 i 1916–1919,
 • województwo świętokrzyskie:
  • Wodzisław prawa miejskie miał w okresie 1366–1870.