Relacje społeczne

Co to jest stratyfikacja społeczna? Jak wpływa na nasze życie?

Stratyfikacja społeczna to podział wszystkich członków danego społeczeństwa lub konkretnej grupy na pewne niższe i wyższe warstwy. Podział ten pokazuje, w jaki sposób utrwala się nierówności społeczne.

Stratyfikacja społeczna uwzględnia położenie materialne, prestiż społeczny oraz władzę.

Czym jest stratyfikacja społeczna?

Pojęcie stratyfikacji społecznej oznacza pewną hierarchę, na której opiera się dane społeczeństwo. Dotyczy to jednak nie tylko społeczeństwa jako całości. Grupy społeczne także mają swoją stratyfikację. Niestety oparta jest ona najczęściej na układzie wyższości-niższości. Podstawowe kryteria stratyfikacji to:

  • położenie materialne – zasób pieniędzy, inwestycji, dóbr materialnych, jakimi ktoś dysponuje,
  • pozycja społeczna – jak dana osoba jest postrzegana przez społeczeństwo (przez pryzmat swojego położenia, wykonywanego zawodu itp.),
  • władza – im ktoś ma jej więcej, tym z reguły jest wyżej w układzie społecznym.

Stratyfikacja społeczna w życiu nastolatków

Nierówności społeczne, do których utrwalenia przyczynia się stratyfikacja, widać dobrze już w szkole. Dzieci i młodzież należące do różnych grup i warstw społecznych mają inny styl życia, możliwości rozwoju, inaczej postrzegają swoje położenie, życiowe szanse itp. Warto jednak pamiętać, że o ile tym, którzy w drabinie społecznej są niżej, jest trudniej, o tyle nie ma trudności nie do pokonania. Talent, determinacja, nieustanna nauka i wytrwałość w dążeniu do celu mogą cię zaprowadzić na sam szczyt. Wiele naprawdę zależy tutaj tylko od ciebie.

Stratyfikacja społeczna – podsumowanie

Kompetencje społeczne, empatia, zaangażowanie, tolerancja – wszystkie te umiejętności i postawy pozwalają niejednokrotnie przekraczać granice warstw społecznych. Tylko od nas zależy, czy podejmiemy realne działania na rzecz zmniejszania nierówności społecznych. Historia zna wiele przykładów osób, które wywodziły się z biednych warstw społecznych i całe swoje życie poświęciły pomocy podobnym im. Nie brakuje jednak także wzorów osób z samego społecznego szczytu, które wiele swoich działań podejmowały, aby zmniejszać nierówności i pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Fot. Pixabay

 

Polecane artykuły
BezpieczeństwoRelacje społeczneZdrowie

Wakacyjny bezpiecznik: podejrzewasz zatrucie pigułką gwałtu? Sprawdź co robić, nie zwlekaj!

Pigułka gwałtu zaczyna działać około 15-30 minut od momentu, kiedy szkodliwe…
HistoriaRelacje społeczne

Co to jest fake news? Po co są tworzone fake newsy?

Fake newsy znane i stosowane były od zamierzchłych czasów. To nieprawdziwe…
HistoriaKultura i sztukaRelacje społeczne

Socrealizm - ideologia i sztuka po erze II wojny światowej

Socrealizm, inaczej realizm socjalistyczny, to kierunek ideologiczny w sztuce współczesnej, który…