Relacje społeczne

Co to jest stratyfikacja społeczna? Jak wpływa na nasze życie?

Stratyfikacja społeczna to podział wszystkich członków danego społeczeństwa lub konkretnej grupy na pewne niższe i wyższe warstwy. Podział ten pokazuje, w jaki sposób utrwala się nierówności społeczne.

Stratyfikacja społeczna uwzględnia położenie materialne, prestiż społeczny oraz władzę.

Czym jest stratyfikacja społeczna?

Pojęcie stratyfikacji społecznej oznacza pewną hierarchę, na której opiera się dane społeczeństwo. Dotyczy to jednak nie tylko społeczeństwa jako całości. Grupy społeczne także mają swoją stratyfikację. Niestety oparta jest ona najczęściej na układzie wyższości-niższości. Podstawowe kryteria stratyfikacji to:

  • położenie materialne – zasób pieniędzy, inwestycji, dóbr materialnych, jakimi ktoś dysponuje,
  • pozycja społeczna – jak dana osoba jest postrzegana przez społeczeństwo (przez pryzmat swojego położenia, wykonywanego zawodu itp.),
  • władza – im ktoś ma jej więcej, tym z reguły jest wyżej w układzie społecznym.

Stratyfikacja społeczna w życiu nastolatków

Nierówności społeczne, do których utrwalenia przyczynia się stratyfikacja, widać dobrze już w szkole. Dzieci i młodzież należące do różnych grup i warstw społecznych mają inny styl życia, możliwości rozwoju, inaczej postrzegają swoje położenie, życiowe szanse itp. Warto jednak pamiętać, że o ile tym, którzy w drabinie społecznej są niżej, jest trudniej, o tyle nie ma trudności nie do pokonania. Talent, determinacja, nieustanna nauka i wytrwałość w dążeniu do celu mogą cię zaprowadzić na sam szczyt. Wiele naprawdę zależy tutaj tylko od ciebie.

Stratyfikacja społeczna – podsumowanie

Kompetencje społeczne, empatia, zaangażowanie, tolerancja – wszystkie te umiejętności i postawy pozwalają niejednokrotnie przekraczać granice warstw społecznych. Tylko od nas zależy, czy podejmiemy realne działania na rzecz zmniejszania nierówności społecznych. Historia zna wiele przykładów osób, które wywodziły się z biednych warstw społecznych i całe swoje życie poświęciły pomocy podobnym im. Nie brakuje jednak także wzorów osób z samego społecznego szczytu, które wiele swoich działań podejmowały, aby zmniejszać nierówności i pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Fot. Pixabay

 

Polecane artykuły
Hobby i pasjeRelacje społeczne

Wolontariaty dla nastolatków. Gdzie można się udzielać?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, nie oczekując wynagrodzenia, niesie pomoc innym….
AktualnościRelacje społeczneŚwiat wokół nas

Caritas Polska i WOŚP – jak działają największe fundacje charytatywne w Polsce?

W Polsce nie brakuje wielu ciekawych i wartościowych akcji charytatywnych prowadzonych…
CiekawostkiRelacje społeczneZdrowie

Rekordy WOŚP i ciekawostki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od ponad trzech dekad zbiera pieniądze dla…