Język polski i literaturaWiedzieć więcej

Sentencje łacińskie – poznaj najsłynniejsze aforyzmy

Maksymy łacińskie dzisiaj wypierane są przez nośne amerykańskie i angielskie slogany. To jednak znajomość łacińskich sentencji nobilituje, dodaje wypowiedzi profesjonalizmu, jest świadectwem wykształcenia.

Cytaty łacińskie dotyczą przede wszystkim filozoficznych refleksji na temat praw rządzących światem i człowiekiem. Mnóstwo w nich mądrości o życiu, miłości czy nauce oraz innych cennych wskazówek.

Sentencje łacińskie – kto jest ich autorem?

W wielu przypadkach nie znamy autorów sentencji łacińskich. To anonimowe postacie, których już dzisiaj nie poznamy. Sporo jednak słynnych łacińskich aforyzmów pochodzi z pism tak znanych filozofów jak:

 • Platon,
 • Arystoteles,
 • Marek Aureliusz,
 • Seneka,
 • Cyceron.

Słynne alea iacta est, czyli „kości zostały rzucone” wypowiedział zaś Juliusz Cezar, przekraczając Rubikon. Sporo łacińskich cytatów pochodzi także z okresu średniowiecza, kiedy cała wykształcona Europa mówiła po łacinie.

Poznaj najsłynniejsze łacińskie sentencje o życiu, nauce, mądrości

Quidquid Latine dictum sit, altum videtur – cokolwiek powiesz po łacinie, brzmi mądrze. Warto więc nauczyć się choć kilku takich zwrotów:

 • Veni, vidi, vici – przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem (Juliusz Cezar);
 • Historia vitae magistra est – historia nauczycielką życia (Cyceron);
 • Ora et labora – módl się i pracuj (św. Benedykt);
 • Non scholae sed vitae discimus – nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się;
 • Dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo;
 • Scio me nihil scire – wiem, że nic nie wiem (Sokrates);
 • Per aspera ad astra – przez ciernie do gwiazd;
 • O tempora! O mores! – O czasy! O obyczaje! (Cyceron);
 • De gustibus non disputandum est – gust nie podlega dyskusji;
 • Memento mori – pamiętaj o śmierci.

Słynne sentencje łacińskie w renesansie

Jak wiesz, cytaty z łaciny były bardzo popularne w odrodzeniu i baroku. Do najczęściej powtarzanych należały:

 • Carpe diem – Chwytaj dzień (Horacy);
 • Homo sum, humani nihil a me alienum puto – Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce (Terencjusz);
 • Vanitas vanitatum et omnia vanitas – Marność nad marnościami i wszystko marność;
 • Errare humanum est – Mylić się jest rzeczą ludzką.

Zobacz także: Powiedzenia – czy mogą nas czegoś nauczyć?

Fot. Pixabay