HistoriaJęzyk polski i literaturaWiedzieć więcej

Historia jest nauczycielką życia

Ważny cytat

Historia nauczycielką życia – to twierdzenie Cycerona, które powtarzają często nie tylko nauczyciele historii, lecz także politycy, dziennikarze, osoby zajmujące się opisywaniem zachowań społeczeństw, narodów i poszczególnych jednostek.

Cyceron powiedział kiedyś: „Historia magistra vitae est”, co tłumacząc z łacińskiego, oznacza: „historia jest nauczycielką życia”. Zastanawialiście się kiedyś, co miał na myśli ten słynny rzymski mówca, filozof i polityk? Jego słowa oznaczają, że powinniśmy czerpać naukę z minionych zdarzeń i unikać błędów, jakie popełniali nasi przodkowie. Dlatego każdy naród obchodzi uroczystości, które mają upamiętniać bohaterstwo obywateli i walki wyzwoleńcze.

Historia jako nauka o życiu

Historia jest nauczycielką życia – to słynne twierdzenie Cycerona z jego dzieła „O mówcy” („De oratore”) jest jednym z częściej powtarzanych przez historyków zdań. I słusznie, bo wiele jest w nim prawdy. Historia to nie tylko spis wydarzeń, bitew czy wykaz zwycięzców i przegranych. Znacznie ważniejsze są analizy tego, co było przyczyną porażek, jakie efekty przyniosły określone sojusze, dlaczego podejmowano takie, a nie inne decyzje. Historia uczy także o tym, co prowadzi do zwycięstwa. W niektórych epokach zainteresowanie historią było bardzo duże, np. romantycy wnikliwie zgłębiali wiedzę o średniowieczu. Były także epoki programowo odcinające się od tego, co minęło – tak było w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Zawsze jednak doceniano wagę tego, co było przed nami.

Czym dzisiaj jest historia?

Wiele młodych osób twierdzi dzisiaj, że zupełnie nie interesuje ich to, co było wcześniej. Uważają, iż przełom 1989 roku i odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności, czasy PRL, okres II Wojny Światowej i wszystko, co było wcześniej – minęło, a teraz trzeba patrzeć tylko w przyszłość. Należy jednak pamiętać, że historia jest skarbnicą wiedzy, a człowiek uczy się na błędach. Warto więc analizować, jakie błędy popełniali nasi przodkowie, jakie zachowania i decyzje prowadziły do porażek, a także co było dobre, prowadziło do rozwoju lub zwycięstwa. Patrząc wstecz, studiując historię naszego kraju oraz innych narodów, dostrzec możemy błędy, jakie ludzie kiedyś już popełnili. Wiemy, do czego prowadziła dyskryminacja, nietolerancja, dzielenie ludzi na lepszych i gorszych. Wiemy, do czego prowadziły minione systemy (socjalizm i komunizm). Jeśli wyciągniemy z tego wszystkiego wnioski, możemy uniknąć powtarzania błędnych rozwiązań i ich konsekwencji, ponieważ wiemy już, jakie skutki przyniesie dana decyzja.
Zobacz także:  Sentencje łacińskie o życiu, nauce i miłości

Polecane artykuły
Język polski i literaturaKultura i sztukaWiedzieć więcej

Kolęda, pastorałka i piosenka świąteczna

Jaka jest różnica?
AktualnościHistoria

Co to jest adwent i co oznacza? Kiedy zaczyna się adwent?

Adwent to słowo pochodzące z łaciny, „adevntus”, czyli w tłumaczeniu adwent…
Gry i quizyHistoriaKultura i sztuka

Zwyczaje andrzejkowe w Polsce

Zwyczaje andrzejkowe mają bardzo długą, wielowiekową tradycję. Historia zwyczajów andrzejkowych w…