Język polski i literaturaWiedzieć więcej

Literatura romantyzmu – prądy, przedstawiciele, gatunki

Romantyzm jest niewątpliwie jedną z epok, która najsilniej oddziałuje na naszą współczesną wyobraźnię. To romantyzmowi zawdzięczamy określoną koncepcję patriotyzmu, mesjanizmu, ale także indywidualizmu.

Romantyzm w literaturze wiąże się w Polsce z nazwiskami Mickiewicza czy Słowackiego, a na świece Hugo, Schillera i Byrona.

Romantyzm w literaturze – główne założenia

Literatura romantyzmu jest bardzo wielobarwna, zróżnicowana, a przy tym stosunkowo spójna. Głównym założeniem tej epoki literackiej jest koncentracja na człowieku, jego emocjach, duchowości, z jednoczesnym ukłonem w stronę historii i świata nadprzyrodzonego. Do najważniejszych prądów ujawniających się w literaturze romantycznej zaliczamy:

 • irracjonalizm – przekonanie, że świat można poznać pozarozumowo, wystarczy połączenie wiary, uczucia i intuicji;
 • ludowość – skupienie na analizie starych podań, mitów, wierzeń, także pogańskich, oraz tradycji i zwyczajów;
 • fantastyka – lokowanie akcji w wyjątkowym czasie (z reguły noc), miejscu (tereny odludne) i z udziałem zaskakujących postaci (bohaterowie bez biografii lub z historią ujawnianą stopniowo);
 • orientalizm – zainteresowanie filozofią, tradycjami i obyczajami wschodnimi, wprowadzanie egzotycznych opisów do twórczości europejskiej;
 • historyzm – skierowanie uwagi na historię narodu, szczególną odmianą był gotycyzm (zainteresowanie średniowieczem).

Przedstawiciele romantyzmu w Europie i w Polsce

Do najważniejszych przedstawicieli romantyzmu zaliczamy:

 • w Niemczech – Johanna Wolfganga Goethego (Faust, Cierpienia młodego Wertera), Fryderyka Schillera (Zbójcy, Rękawiczka);
 • w Anglii – George’a Gordona Byrona (Giaur, Korsarz), Walter Scotta (Rob Roy, Ivanhoe);
 • we Francji – Wiktora Hugo (Nędznicy), Alfreda de Musseta (Spowiedź dziecięcia wieku);
 • w Rosji – Aleksandra Puszkina (Eugeniusz Oniegin, Borys Godunow), Michaiła Lermontowa (Bohater naszych czasów);
 • w Polsce – Adama Mickiewicza (Ballady i romanse, Dziady, Pan Tadeusz), Juliusza Słowackiego (Kordian, Balladyna), Zygmunta Krasińskiego (Nie-Boska komedia), Cypriana Kamila Norwida (Fortepian Szopena).

Utwory romantyzmu – najważniejsze gatunki

Do najważniejszych utworów romantyzmu zaliczamy przede wszystkim te, które należały do takich gatunków jak:

 • dramat romantyczny – fragmentaryczny, z otwartym zakończeniem i bohaterem indywidualistą,
 • ballada – łącząca trzy rodzaje literackie, inspirowana twórczością ludową, cechująca się tajemniczym nastrojem,
 • powieść poetycka – łącząca lirykę z epiką w kostiumie orientalnym lub historycznym.

Rys. Adobe Stock

Polecane artykuły
CiekawostkiGry i quizyWiedzieć więcej

Co to jest burza mózgów? W czym może pomóc?

Burza mózgów to dyskusja, której podstawowym celem jest wskazanie możliwie największej…
CiekawostkiWiedzieć więcej

Co to jest mapa myśli i dlaczego warto z niej korzystać?

Mapy myśli to coraz popularniejszy sposób tworzenia notatek. Niektórzy wykorzystują je…
Relacje społeczneŚwiat wokół nasWiedzieć więcej

Jak zapobiegać doomscrollingowi?

Doomscrolling to pojęcie, które być może już słyszałeś bądź słyszałaś. Nie…