Język polski i literatura

Quo vadis – co to za rodzaj i gatunek literacki?

Quo vadis jako rodzaj literacki należy oczywiście do prozy. Jest to powieść historyczna, a więc książka, której fabuła skonstruowana jest w oparciu o wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Sienkiewicz sięga do lat 63-68 n.e i historii panowania Nerona. 

Quo vadis jako powieść historyczna nie opowiada wyłącznie o prawdziwych wydarzeniach. Ogromna część bohaterów Quo vadis i wydarzeń jest przez Sienkiewicza zmyślona.  

Quo vadis – rodzaj literacki

Quo vadis to powieść historyczna, a więc należy to rodzaju literackiego, jakim jest proza. Nie jest to szczególnie zaskakujące, szczególnie kiedy uświadomimy sobie ogromną popularność tego rodzaju literackiego w literaturze pozytywizmu, do której zalicza się twórczość Henryka Sienkiewicza.  

Quo vadis – gatunek literacki

Problematyka Quo vadis nie pozostawia wątpliwości, że jest to powieść historyczna. Istotny na samym początku jest już sam gatunek powieści, do którego należy Quo vadis.  Wyznaczniki powieści, które realizuje Quo vadis Henryka Sienkiewicza to:

  • szerokie, panoramiczne przedstawienie świata przedstawionego,
  • rozbudowana fabuła, 
  • wielość bohaterów, z podziałem na pierwszo-, drugoplanowych i epizodycznych, 
  • połączenie narracji prozą z dialogami bohaterów,
  • narracja prowadzona w formie 3-osobowej (tak jest w Quo vadis) lub 1-osobowej.  

Dlaczego Quo vadis jest powieścią historyczną?

Streszczenie Quo vadis nie jest proste, ponieważ powieść ta ma naprawdę rozbudowaną fabułę, natomiast istotne jest to, że książka ta to nie tylko powieść, ale i powieść historyczna. Gatunek ten Sienkiewicz uprawiał bardzo chętnie. Cechą rozpoznawczą tego typu utworów jest osadzenie fabuły powieści w rzeczywistości historycznej, nawiązanie do prawdziwych wydarzeń, miejsc, postaci, często momentów doniosłych w historii danego państwa, kontynentu, świata. Nie oznacza to jednak, że cała powieść opowiada o realnych wydarzeniach, ponieważ spora część z nich to czysta fikcja literacka.

Fot. Adobe Stock