Język polski i literaturaKultura i sztuka

Opowieść wigilijna – sprawdź jaki to gatunek i rodzaj literacki

Opowieść wigilijna jako gatunek literacki jest opowiadaniem. Rodzajowo należy więc do epiki – rodzaju literackiego, który nastawiony jest na narracyjny sposób przedstawiania wydarzeń. 

Opowieść wigilijna jako opowiadanie to popularny gatunek literacki, po który w XIX wieku sięgało wielu twórców.  

Do jakiego rodzaju literackiego należy Opowieść wigilijna?

Opowieść wigilijna zalicza się do rodzaju literackiego, jakim jest epika. Opowieść wigilijna stanowi bowiem opowiadanie, a więc formę:

  • narracyjną – skupioną na relacjonowaniu, prezentowaniu określonych wydarzeń;
  • fabularną – której osią są wydarzenia.

Przynależność do tego rodzaju literackiego determinuje sposób przedstawiania świata w utworze. Kiedy robi to narrator przez opowieść, mamy do czynienia z epiką. 

Opowieść wigilijna – gatunek literacki

Opowieść wigilijna w kontekście gatunku literackiego jest opowiadaniem. Wyróżnia się ono:

  • zwartą fabułą skoncentrowaną wokół jednego wątku, uzupełnianą czasami przez opisy przestrzeni, zachowań czy myśli bohaterów Opowieści wigilijnej;
  • fabułą dotyczącą przede wszystkim bohatera pierwszoplanowego, choć obecni są w akcji także bohaterowie drugoplanowi;
  • stosunkowo prostą akcją – w Opowieści wigilijnej chodzi wyłącznie o przemianę głównego bohatera; 
  • niewielkimi rozmiarami – zwarta fabuła sprawia, że utwór literacki ma ograniczoną objętość. 

Zobacz także: Opowieść wigilijna – streszczenie i plan wydarzeń

Narracja w Opowieści wigilijnej 

Mówiąc o gatunku i rodzaju literackim, jaki realizuje Opowieść wigilijna, zwróćmy uwagę na sam sposób prowadzenia opowieści. W epice, a także opowiadaniach dominuje narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa. W przypadku opowiadania Dickensa wydarzenia prezentowane są przez bezosobowego narratora, który widzi i wie wszystko. To trzecioosobowy, wszechwiedzący narrator, który dzieli się z odbiorcami swoją wiedzą, także o emocjach i myślach bohaterów.

Fot. Adobe Stock