BezpieczeństwoHistoriaŚwiat wokół nasWiedzieć więcej

Kim są obserwatorzy wyborów? Jaki jest cel obserwacji?

Wybory pod kontrolą

Zadaniem obserwatora wyborów jest kontrolowanie prawidłowości ich przebiegu. Taka osoba musi przede wszystkim zwracać uwagę na przestrzeganie stosownych procedur w czasie głosowania.

W polskim prawie wyborczym mamy do czynienia z dwoma rodzajami obserwatorów wyborczych. Z jednej strony są to mężowie zaufania, a z drugiej obserwatorzy społeczni. Czym różnią się te dwie funkcje?

Mężowie zaufania reprezentantami kandydatów

Każdy kandydat czy komitet wyborczy ma prawo do wyznaczenia swojego przedstawiciela do pilnowania prawidłowości procesu głosowania w komisjach wyborczych. Funkcja ta nosi nazwę męża zaufania. Głównym zadaniem tych osób jest obserwacja przebiegu głosowania, a przede wszystkim zapobieganie wszelkim naruszeniom procedur, które mogłyby wpłynąć na utratę głosów przez kandydata, którego reprezentują. Mąż zaufania może wnosić uwagi i zastrzeżenia do protokołu, ale nie może wykonywać żadnych czynności przewidzianych dla członka komisji. Mężem zaufania może być obywatel polski, który ukończył 18 lat i nie kandyduje w wyborach.

Obserwatorzy społeczni – nowa instytucja w prawie wyborczym

Funkcja obserwatora społecznego została powołana stosunkowo niedawno, na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania organów publicznych. Obserwatorzy społeczni nie są przedstawicielami żadnego kandydata czy komitetu wyborczego. Prawo do ich wyznaczania (po jednym przedstawicielu do każdej komisji) mają fundacje lub stowarzyszenia, w których celach statutowych zapisana jest troska o demokrację, prawa obywatelskie oraz rozwój społeczeństwa demokratycznego. Obserwator społeczny ma prawo do kontrolowania każdego etapu pracy komisji wyborczej, poza przewożeniem i przekazywaniem protokołu głosowania. Obserwator społecznych musi spełniać takie same wymogi jak mąż zaufania.
Zobacz także:  Co to jest badanie exit poll?