HistoriaKultura i sztukaRelacje społeczneŚwiat wokół nasWiedzieć więcej

Jaka jest rola pierwszej damy w państwie?

Określenie „pierwsza dama” funkcjonuje w Polsce od stosunkowo niedawna i odnosi się do żony prezydenta. A jaką ona pełni rolę i czy może pracować zawodowo?

Mimo tego, że nie ma prawnego zakazu wykonywania pracy zawodowej przez żonę prezydenta, to jednak zwyczajowo przyjęte jest, że pierwsza dama powinna zrezygnować z dotychczasowej pracy zarobkowej. Co bardzo ważne, pierwsza dama RP nie otrzymuje pensji, a państwo nie odprowadza za nią składek do ZUS-u. Oznacza to, że pełniąc funkcję pierwszej damy, pracuje faktycznie na najniższą emeryturę.

Rola pierwszej damy w Polsce

Obowiązki pierwszej damy w naszym kraju określa protokół dyplomatyczny. Oto jej najważniejsze powinności:

  • uczestnictwo wraz z prezydentem w spotkaniach z głowami innych państw zarówno w Pałacu Prezydenckim, jak i poza nim,
  • udział wraz z prezydentem w wydarzeniach istotnych dla państwa,
  • towarzyszenie prezydentowi w wyjazdach zagranicznych.

Pierwsze damy III RP

W okresie międzywojennym żona prezydenta nie nosiła tytułu pierwszej damy, a w Polsce Ludowej rola głowy państwa realizowana była kolegialnie przez Radę Państwa. Od 1989 roku funkcję pierwszej damy pełniło sześć pań:

  • Barbara Jaruzelska,
  • Danuta Wałęsa,
  • Jolanta Kwaśniewska,
  • Maria Kaczyńska,
  • Anna Komorowska,
  • Agata Kornhauser-Duda.

Czym zajmowały się pierwsze damy RP?

Mimo braku możliwości wykonywania pracy zarobkowej pierwsze damy są bardzo aktywne w różnego rodzaju inicjatywach. Poprzednia pierwsza dama, Anna Komorowska wspierała działalność charytatywną i przewodniczyła wielu komitetom honorowym, m.in. Narodowej Rady Ekologicznej oraz obchodów roku Janusza Korczaka. Wśród aktywności Agaty Kornhauser-Dudy wymienić należy wspieranie inicjatyw promujących literaturę i aktywności czytelnicze. Aktywnie wspiera kampanię „Narodowe Czytanie”. Pierwsza dama angażuje się również w inicjatywy związane ze wspieraniem osób niepełnosprawnych i propagowaniem integracji, co przejawia się m.in. w sprawowaniu patronatu honorowego nad Olimpiadami Specjalnymi.

Zobacz także:  Prezydent, rząd i parlament – jakie mają kompetencje i zadania?

Polecane artykuły
AktualnościWiedzieć więcejWydarzenia

Egzamin ósmoklasisty a spóźnienie. Czy jest to dopuszczalne? Jak się ratować?

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy tak poważny egzamin w życiu. Jego powaga…
AktualnościWiedzieć więcejWydarzenia

Terminy rekrutacji do szkół średnich – dowiedz się, kiedy składać dokumenty

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych ruszyła! W większości województw od 16 maja…
Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Czym jest bohaterstwo? Co oznacza w XXI wieku?

Bohaterstwo w literaturze, szczególnie dawniejszej, oznaczało bardzo często walkę o ojczyznę,…