HistoriaKultura i sztukaRelacje społeczneŚwiat wokół nasWiedzieć więcej

Jaka jest rola pierwszej damy w państwie?

Określenie „pierwsza dama” funkcjonuje w Polsce od stosunkowo niedawna i odnosi się do żony prezydenta. A jaką ona pełni rolę i czy może pracować zawodowo?

Mimo tego, że nie ma prawnego zakazu wykonywania pracy zawodowej przez żonę prezydenta, to jednak zwyczajowo przyjęte jest, że pierwsza dama powinna zrezygnować z dotychczasowej pracy zarobkowej. Co bardzo ważne, pierwsza dama RP nie otrzymuje pensji, a państwo nie odprowadza za nią składek do ZUS-u. Oznacza to, że pełniąc funkcję pierwszej damy, pracuje faktycznie na najniższą emeryturę.

Rola pierwszej damy w Polsce

Obowiązki pierwszej damy w naszym kraju określa protokół dyplomatyczny. Oto jej najważniejsze powinności:

  • uczestnictwo wraz z prezydentem w spotkaniach z głowami innych państw zarówno w Pałacu Prezydenckim, jak i poza nim,
  • udział wraz z prezydentem w wydarzeniach istotnych dla państwa,
  • towarzyszenie prezydentowi w wyjazdach zagranicznych.

Pierwsze damy III RP

W okresie międzywojennym żona prezydenta nie nosiła tytułu pierwszej damy, a w Polsce Ludowej rola głowy państwa realizowana była kolegialnie przez Radę Państwa. Od 1989 roku funkcję pierwszej damy pełniło sześć pań:

  • Barbara Jaruzelska,
  • Danuta Wałęsa,
  • Jolanta Kwaśniewska,
  • Maria Kaczyńska,
  • Anna Komorowska,
  • Agata Kornhauser-Duda.

Czym zajmowały się pierwsze damy RP?

Mimo braku możliwości wykonywania pracy zarobkowej pierwsze damy są bardzo aktywne w różnego rodzaju inicjatywach. Poprzednia pierwsza dama, Anna Komorowska wspierała działalność charytatywną i przewodniczyła wielu komitetom honorowym, m.in. Narodowej Rady Ekologicznej oraz obchodów roku Janusza Korczaka. Wśród aktywności Agaty Kornhauser-Dudy wymienić należy wspieranie inicjatyw promujących literaturę i aktywności czytelnicze. Aktywnie wspiera kampanię „Narodowe Czytanie”. Pierwsza dama angażuje się również w inicjatywy związane ze wspieraniem osób niepełnosprawnych i propagowaniem integracji, co przejawia się m.in. w sprawowaniu patronatu honorowego nad Olimpiadami Specjalnymi.

Zobacz także:  Prezydent, rząd i parlament – jakie mają kompetencje i zadania?

Polecane artykuły
Plan na zdrowieRelacje społeczne

Rodzaje medytacji – jaką technikę warto wybrać?

Medytacja transcendentalna czy ćwiczenie uważności to tylko dwie przykładowe techniki. Rodzajów…
Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Na czym polega uważność? Jak ćwiczyć mindfulness?

Uważność, mindfulness to dwa określenia na ten sam stan zwolnienia i…
AktualnościHistoria

Co to jest Grupa Wyszehradzka – jakie państwa ją tworzą i w jakim celu?

15 lutego 1991 roku trzy państwa z Europy Środkowej utworzyły w…