CiekawostkiWiedzieć więcej

Czy z technikum można przejść do liceum i odwrotnie?

Czasem po wyborze szkoły okazać się może, że nie jest tak pięknie, jak sobie wyobrażałeś. Okazuje się, że w technikum czy liceum gdzie się uczysz, jest trudniej niż się zdawało. Wtedy możesz chcieć daną szkołę zmienić.

Dość łatwo jest przejść z jednego liceum do innego, tak samo w przypadku technikum. A czy z technikum można przejść do liceum? Tu sytuacja jest bardziej skomplikowana. Zasady przejścia z technikum do liceum dokładnie określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. 

Jak z technikum można przejść do liceum?

Informacje o tym, jak przejść z technikum do liceum zapisane są w § 2 Rozporządzenia 

  • uczeń klasy I technikum może być przyjęty do klasy I liceum,
  • uczeń klasy II technikum może być przyjęty do klasy I albo II liceum,
  • uczeń klasy III technikum może być przyjęty do klasy II albo III liceum 
  • uczeń klasy IV technikum może być przyjęty do klasy III albo IV liceum,
  • uczeń klasy V technikum może być przyjęty do klasy IV liceum.

Bardzo często w przypadku przejścia z technikum do liceum, trzeba zdać egzamin z różnic programowych, czyli potwierdzić, że wiedza i umiejętności pasują do poziomu edukacyjnego w danej klasie.

Czy z liceum można przejść do technikum?

Co ciekawe zmiana w drugą stronę jest dużo trudniejsza – uczeń przechodzący z klasy I-IV liceum ogólnokształcącego może być przyjęty tylko do klasy I technikum. Wynika to ze zbyt dużych różnic programowych między tymi typami szkołami. Do technikum dla dorosłych lub na kursy zawodowe można też iść po ukończeniu liceum

Generalnie łatwiej się dostać do liceum niż technikum, wynika to z mniejszej liczby miejsc w tym drugim rodzaju szkół, a niektóre technika, zwłaszcza informatyczne cieszą się dużym zainteresowaniem.

Sama procedura zmiany szkoły rozpoczyna się od rozmowy z dyrektorem i przedstawienia przyczyn takiej decyzji. Później rodzic musi napisać podanie, w którym uzasadnia decyzję o zmianie szkoły swojego dziecka. Tu trzeba się bardzo dobrze przyłożyć i znaleźć ważne argumenty za zmianą szkoły, ponieważ dyrektor palcówki, do której składamy prośbę, może odmówić.

Informatyka – liceum czy technikum?

Jednym z popularniejszych i dobrze płatnych zawodów jest obecnie informatyk. Młodzi ludzie wybierając szkołę średnią, stają w takiej sytuacji przed dylematem: lepiej pójść do liceum czy technikum informatycznego? Podstawowym pytaniem w tej sytuacji jest to czy chcesz studiować, czy od razu po szkole pójść do pracy? W tym drugim przypadku na pewno lepszym wyborem będzie technikum, po którym zdobędziesz zawód technika – informatyka. Natomiast po liceum zdecydowanie łatwiej dostać się na studia, choć oczywiście technikum nie zamyka również bram na wyższą uczelnię. Elementem decydującym powinien być poziom nauczania w danej szkole, o którym dowiedzieć się możesz z różnych rankingów czy opinii w internecie.