Język polski i literaturaRelacje społeczne

Co to realizm? Czym się wyróżnia?

Realizm w literaturze i sztuce oznaczał przede wszystkim metodę wiernego i obiektywnego prezentowania rzeczywistości. Był to prąd, który dominował przede wszystkim w II połowie XIX wieku, natomiast także i dzisiaj dla wielu twórców realizm jest ważnym punktem odniesienia. 

Definicja realizmu nie odnosi się jednak wyłącznie do literatury czy szeroko pojętej sztuki. To także ważne pojęcie w filozofii i polityce.   

Jak można rozumieć realizm?

Realizm krytyczny, metafizyczny, a także pojęciowy to przykłady jak wielowymiarowy może być realizm w filozofii. Najczęściej oznacza on założenie, że istnieje obiektywna istota danego pojęcia lub rzeczy, którą można odkryć na drodze różnych operacji filozoficznych. Definicja realizmu jednak w każdym z wymienionych tutaj przypadków oznacza coś innego, odrębnego. 

Jeszcze inaczej na pytanie, co to jest realizm, będziemy odpowiadać, kiedy chodzić będzie o politykę. Tutaj najczęściej oznacza on chłodną kalkulację sił i interesów. 

Co to realizm w sztuce? 

Realizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki znacznie łatwiej wytłumaczyć. Jest to metoda polegająca na wiernym i obiektywnym opisywaniu lub przedstawianiu rzeczywistość. W pozytywizmie realizm i naturalizm były dwoma głównymi prądami estetycznymi. W literaturze realizm oznaczał panoramiczność, prezentację różnych grup społecznych i ich problemów, bohaterowie funkcjonowali nie tylko jako indywidualne jednostki, lecz także przedstawiciele warstw społecznych, z których się wywodzili.

Szczególnie dobrze widać to na przykładzie wielkich powieści realistycznych – Lalki Bolesława Prusa czy Pani Bovary Gustawa Flauberta. Osobną kategorię stanowi natomiast realizm socjalistyczny, który łączył określone cechy realizmu z zadaniami propagandowymi, jakie sztuka miała spełniać w krajach znajdujących się w orbicie wpływów radzieckich.

Źródła:

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n2-s357-383/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n2-s357-383.pdf

Polecane artykuły
Język polski i literaturaMitologia

Sprawdź, kim był Hermes w mitologii greckiej. Atrybuty Hermesa

Hermes to bóg grecki postrzegany głównie jako opiekun pasterzy, kupców, podróżników,…
Język polski i literaturaKultura i sztukaMitologia

Sprawdź, kim był Posejdon w mitologii greckiej. Atrybuty Posejdona

Posejdon był jednym z głównych bogów Olimpu i bratem Zeusa oraz…
Język polski i literaturaKultura i sztukaMitologia

Kim była Atena w mitologii greckiej? Mit o Atenie

Atena to jedna z najważniejszych greckich bogiń. Przede wszystkim była w…