CiekawostkiGospodarka i finanseHistoria

9 maja – Dzień Unii Europejskiej: dlaczego warto świętować?

9 maja obchodzimy Dzień Unii Europejskiej. Jest to okazja do podkreślenia znaczenia integracji europejskiej dla stabilności, pokoju i rozwoju gospodarczego w Europie. Sprawdź dlaczego warto docenić korzyści płynące z tej współpracy i uczcić ten ważny dzień.

Świętowanie 9 maja – Dzień Unii Europejskiej. Historia integracji europejskiej

9 maja obchodzimy Dzień Unii Europejskiej. Ta data ma swoje korzenie w deklaracji Schumana przedstawionej 9 maja 1950 przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana, co jest uważane za początek procesu integracji europejskiej. Deklaracja proponowała utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która powstała w 1952 roku. Kolejnym krokiem było rozszerzenie zakresu współpracy między krajami członkowskimi i powstanie  Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom). Obie te wspólnoty powstały 1 stycznia 1958 roku. Z nich, w wyniku dalszej ewolucji powstała Unia Europejska. Dzień 9 maja ma na celu promowanie wspólnych wartości, solidarności i współpracy między państwami członkowskimi oraz uświadomienie obywatelom korzyści płynących z przynależności do Unii Europejskiej.

Kiedy powstała Unia Europejska i dlaczego?

Unia Europejska, jako instytucja, powstała 1 listopada 1993 roku w wyniku podpisania 7 lutego 1992 roku traktatu z Maastricht. Powodem jej powstania była chęć zacieśnienia współpracy gospodarczej, politycznej i społecznej między państwami europejskimi. Po II wojnie światowej przekonanie o konieczności integracji europejskiej wzrosło, aby zapobiec kolejnym konfliktom na kontynencie i promować pokój, stabilność oraz wzrost gospodarczy.

Jakie kraje należą do Unii Europejskiej? – Kraje członkowskie i daty przystąpienia do wspólnoty europejskiej

Unia Europejska składa się obecnie z 27 krajów członkowskich. Poniżej przedstawiamy listę tych państw wraz z datami przystąpienia:

 • Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandia – 1957. Kraje te utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.
 • Dania, Irlandia, Wielka Brytania – 1973 r. Kraje te przystąpiły do EWG (Wielka Brytania opuściła UE w 2020 roku),
 • Grecja – 1981 (przystąpienie do EWG),
 • Hiszpania, Portugalia – 1986 (przystąpienie do EWG),
 • Austria, Finlandia, Szwecja – 1995 (wstąpienie do UE)
 • Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia – 2004
 • Bułgaria, Rumunia – 2007
 • Chorwacja – 2013

Każdy z krajów członkowskich Unii Europejskiej przystępując do niej zobowiązał się do wspólnego dążenia do stabilności, rozwoju i integracji kontynentu. Współpraca między państwami członkowskimi wpływa na politykę gospodarczą, społeczną oraz zewnętrzną, a także na życie codzienne obywateli UE.

Wejście Polski do UE – Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku jako jeden z dziesięciu nowych państw członkowskich. Wejście do Unii było korzystne dla Polski pod wieloma względami. Umożliwiło to polskim firmom i obywatelom korzystanie z jednolitego rynku oraz swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i osób. Polska otrzymała również dostęp do funduszy strukturalnych i spójności, co przyczyniło się do znaczącej poprawy infrastruktury i wzrostu gospodarczego.

Materiały źródłowe:

 • Historia Unii Europejskiej: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_pl
 • Traktat z Maastricht: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty
 • Polska w Unii Europejskiej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-w-unii-europejskiej
 • Kraje członkowskie Unii Europejskiej: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_pl
Polecane artykuły
CiekawostkiRelacje społeczneZdrowie

Rekordy WOŚP i ciekawostki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od ponad trzech dekad zbiera pieniądze dla…
CiekawostkiScan for Fun

Dzień świętego Mikołaja

Mikołajki W IV wieku naszej ery Mikołaj był biskupem w jednej z parafii…
AktualnościHistoria

Co to jest adwent i co oznacza? Kiedy zaczyna się adwent?

Adwent to słowo pochodzące z łaciny, „adevntus”, czyli w tłumaczeniu adwent…