GeografiaWiedzieć więcej

Co to znaczy zamknąć granice, skoro w Unii ich nie ma?

W czasie pandemii rządy państw Unii Europejskiej podjęły decyzję o ograniczeniu ruchu granicznego
 

Najskuteczniejszym sposobem powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Dlatego rządy państw Unii Europejskiej podjęły decyzję o ograniczeniu ruchu granicznego.

Zamknięcie zewnętrznych granic Unii Europejskiej jest możliwe, natomiast dużo trudniejsze było ograniczenie ruchu wewnątrz Unii. Jak rozwiązano ten problem?

Ograniczenia podróży do Unii Europejskiej

Aby ograniczyć rozprzestrzeniania się wirusa Komisja Europejska wprowadziła znaczne ograniczenia w możliwości przekroczenia granic Unii Europejskiej. Przede wszystkim wjazd na teren Unii dotyczy tylko podróży niezbędnych, szczególnie uzasadnionych. Ograniczenia nie dotyczą lekarzy i pielęgniarek walczących z epidemią, naukowców pracujących nad sposobem zwalczenia wirusa oraz obywateli Unii wracających do domów. Początkowo granice zamknięte zostały na 30 dni, bardzo możliwe jest jednak przedłużenie tych restrykcji.

Uszczelnienie granic wewnątrz Unii

Granice zewnętrzne to jedno, ale co zrobić, aby ograniczyć przemieszczanie się osób wewnątrz Unii Europejskiej? Rządy poszczególnych państw podjęły w tym temacie pewne kroki. Przede wszystkim namawiają swoich obywateli do zrezygnowania z podróży zagranicznych poza tymi, które są niezbędne. Na granicach naszego państwa wprowadzone zostały ponownie kontrole. Mają one na celu wykrycie potencjalnych nosicieli wirusa. Wprowadzono zakaz przekraczania granic naszego państwa przez obcokrajowców poza nielicznymi wyjątkami, a Polacy wracający do domu muszą wypełnić kartę lokalizacyjną i przejść obowiązkową czternastodniową kwarantannę domową. Początkowo Komisja Europejska krytykowała działania polegające na kontrolach granic wewnętrznych, później zmieniła zdanie uznając, że są to odpowiednie środki zapobiegawcze.

Zobacz także:  Rola państwa w sytuacji zagrożenia