Język polski i literaturaKultura i sztuka

Realizm w sztuce – literatura i malarstwo

Realizm w sztuce pozytywistycznej był najważniejszym kierunkiem, który wpływał zarówno na literaturę, jak i malarstwo. W II połowie XX wieku powieść i malarstwo skupiały się na scenach odsyłających do rzeczywistości, często bohaterami byli prości ludzie i ich problemy. 

Realizm w II połowie XX wieku często oznaczał również podejmowanie ważnych kwestii społecznych.  

Realizm w sztuce – kiedy się narodził? 

Realizm to prąd w sztuce, który narodził się w połowie XIX wieku. Mimo że najczęściej o realizmie w sztuce mówi się w odniesieniu do pozytywizmu, warto przypomnieć, że nie mniej popularny realizm był także w okresie modernizmu i przełomu XIX i XX wieku. Można na przykładu mówić w pewnym stopniu o realizmie w Weselu Stanisława Wyspiańskiego, gdzie poza zjawami bohaterowie funkcjonują jako przedstawiciele konkretnych grup społecznych i związanych z nimi problemów. 

Realizm w literaturze

Przedstawiciele realizmu w literaturze to między innymi:

 • w Europie – Honore Balzac, Charles Dickens, a także Gustaw Flaubert,
 • w Polsce – Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa.

 Cechy realizmu w literaturze:

 • uznanie dzie­ła li­te­rac­kiego za spo­sób na autentyczne od­zwier­cie­dle­nie świa­ta,
 • skupienie na tematach ważnych i istotnych społecznie
 • odrzucenie elementów fantastycznych,
 • umieszczenie bohaterów w konkretnej przestrzeni historycznej i jej szczegółowy opis, 
 • miej­sce, po­sta­cie, wy­da­rze­nia i tło wy­da­rzeń podporządkowane zostają zasadzie prawdopodobieństwa.

W przypadku powieści realistycznej najczęściej posługiwano się narracją trzecioosobową, a narrator był wszechwiedzący. Osobną kategorię stanowił realizm socrealistyczny, który wykorzystywany był w działaniach propagandowych.

Realizm w malarstwie

W malarstwie realizm oznaczał tworzenie głównie scen rodzajowych z życia zwykłych, prostych ludzi. Cechy realizmu w malarstwie to jednak nie tylko tematyka, ale i sposób prezentacji:

 • uproszczone środki wyrazu, 
 • spokojna paleta barw, 
 • przejrzysta kompozycja. 

 Najważniejsi malarze realizmu to:

 • Jean-François Millet, Kobiety zbierające kłosy,
 • Gustave Courbet, Pogrzeb w Ornans
 •  Honoré Daumier, Żebracy, 
 • Józef Chełmoński, Babie lato,
 • Aleksander Gierymski, Żydówka sprzedająca owoce, Trumna chłopska.
Polecane artykuły
Język polski i literaturaKultura i sztukaWiedzieć więcej

Kolęda, pastorałka i piosenka świąteczna

Jaka jest różnica?
Gry i quizyHistoriaKultura i sztuka

Zwyczaje andrzejkowe w Polsce

Zwyczaje andrzejkowe mają bardzo długą, wielowiekową tradycję. Historia zwyczajów andrzejkowych w…
AktualnościHistoriaKultura i sztuka

Kiedy są andrzejki i jaka jest historia święta?

Każdy z nas na pewno wie, co to są i kiedy…