Gospodarka i finanseŚwiat wokół nas

Co to jest popyt i na czym polega?

Popyt i prawo popytu to terminy, które powinni znać nie tylko studenci nauk ekonomicznych. Mają one duże znaczenie dla gospodarki jako całości, ale również pojedynczych przedsiębiorstw.

Gdy używamy określenia „popyt”, najczęściej chodzi nam po prostu o wielkość zapotrzebowania na dane dobro lub usługę. Aby lepiej zrozumieć to zjawisko, warto jednak przyjrzeć się bliżej jego szerszej definicji, a także innym, związanym z nim terminom. Popyt, prawo popytu, elastyczność popytu – o co w tym wszystkim chodzi?

Popyt – definicja

Popyt, patrząc od strony czysto technicznej, jest to funkcyjna zależność między ceną produktu (lub usługi) a jego ilością, którą są skłonni nabyć kupujący. W funkcji popytu zmienną objaśniającą jest cena, a zmienną objaśnianą wielkość popytu. Ta ostatnia to po prostu ilość dobra, jaką przy danej cenie chcą nabyć konsumenci.

Na czym polega prawo popytu?

W kontekście popytu często mówi się o tak zwanym prawie popytu. Według niego zależność między wielkością popytu na dobro a jego ceną jest odwrotna. Oznacza to, że jeśli cena dobra spadnie, to przy braku zmian innych czynników (np. dochodów i gustów konsumentów), wielkość popytu na nie wzrośnie. Natomiast wraz ze wzrostem ceny dobra zapotrzebowanie na nie spadnie.

Jeśli popyt nie reaguje na zmiany ceny dobra, mówimy o nim, że jest popytem nieelastycznym (sztywnym). Gdy zaś taka zależność występuje, jest to popyt elastyczny.

Popyt a gospodarka

Popyt można rozpatrywać w skali mikroekonomicznej (w odniesieniu np. do produktów konkretnej firmy) oraz makroekonomicznej. W tym drugim wypadku chodzi o zapotrzebowanie na towary w całej gospodarce danego kraju lub jej gałęzi, jak również o popyt w skali globalnej, dotyczący większego regionu lub całego świata. Niezależnie o którym przypadku mowa, im większe jest zapotrzebowanie na towary i usługi, tym więcej się ich oferuje. Gdy zatem rośnie popyt, polepsza się kondycja gospodarki lub określonej branży.

Zobacz także: Co to jest podaż, zależność między podażą i popytem

Fot.: Artem Beliaikin / Pexels

Polecane artykuły
Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Co to jest koniunkturalizm? Co warto o nim wiedzieć?

Słowo „koniunkturalizm” oparte jest na określeniu „koniunktura”, które pochodzi z łaciny….
AktualnościHistoriaŚwiat wokół nas

Rzecznik Praw Obywatelskich - co to za urząd, kto obecnie jest rzecznikiem i ile trwa kadencja?

15 lipca 1987 r. uchwalona została Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich….
Relacje społeczneŚwiat wokół nas

Pytania, które warto zadać przyjacielowi

Pytania do przyjaciela to często takie, których nie zadaje się nikomu…