Język polski i literaturaKultura i sztuka

Co to jest irracjonalizm? Jakie ma założenia?

Irracjonalizm w romantyzmie był szalenie popularnym sposobem myślenia. Jako wyraz buntu wobec oświeceniowego racjonalizmu dowartościowywał intuicję, uczucia i emocje. 

Definicja irracjonalizmu może być bardzo szeroka, ponieważ obejmować on może zarówno irracjonalizm emocjonalny, mistyczny, jak i egzystencjalny. 

Irracjonalizm – co to za koncepcja?

Irracjonalizm w filozofii to koncepcja, która podważa lub neguje racjonalizm. O ile ten ostatni opiera się na przekonaniu, że rozum jest głównym źródłem wiedzy i poznania, o tyle irracjonalizm zakłada, że istnieją inne formy poznania, które są niezależne od logicznego myślenia i racjonalnego rozumowania.

Irracjonalizm w romantyzmie

Filozofowie romantyzmu byli wyznawcami irracjonalizmu – podkreślali znaczenie emocji, intuicji, fantazji i irracjonalnych aspektów ludzkiego doświadczenia. Byli przekonani, że rozum nie ma takich zdolności, aby uchwycić pełnię naszego istnienia, dlatego zwracali się w stronę mistycznych refleksji, dowartościowania sił nadprzyrodzonych itd. Bardzo jednak cenili ludzkie emocje, uczucia, przeczucia. 

  • Poeta i filozof Johann Gottfried Herder uważał, że intuicja i uczucia są bardziej autentycznymi źródłami poznania niż abstrakcyjne myślenie racjonalne.
  • Friedrich Schelling, który podkreślał znaczenie niewidzialnych sił i tajemniczych aspektów rzeczywistości, które nie mogą być całkowicie objęte przez rozum.
  • Adam Mickiewicz w słynnej balladzie „Romantyczność” podkreślał, że bardziej ceni „czucie i wiarę” niż „mędrca szkiełko i oko”. 

Irracjonalizm – słownik młodopolan

Słownik irracjonalizmu przeszedł także do Młodej Polski. Był silnie obecny w pierwszym etapie rodzącego się modernizmu europejskiego, szczególnie za sprawą Henriego Bergsona, który ośrodkiem poznania uczynił ludzką intuicję. To również było irracjonalistyczne stanowisko filozoficzne. Myślenie to przejęli również twórcy modernizmu: Charles Baudelaire, Stephane Mallarme czy – w Polsce – Stanisław Przybyszewski, Bolesław Leśmian. 

Źródło:

https://poezja.org/wz/a/Irracjonalizm/